Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tilskudsordning for lejeboliger

Udlejere af private boliger kan nu søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af deres ejendomme. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har afsat 27 mio. kr. i 2015 og 50 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 i en pulje, som kan søges af ejere af private udlejningsejendomme

Udlejere af private boliger kan nu søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål.

Den private boligudlejer kan søge om et tilskud på 20 procent af udgifterne, dog maksimalt 30.000 kr. pr. bolig og 1,5 mio. kr. pr. ejendom. Investeringen pr. bolig skal være mindst 20.000 kr. Herudover kan ordningen anvendes til rådgivning til lejerne om bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold.

Der gives ikke støtte til projekter, der er igangsat før Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet tilsagn til projektet.

Ansøgning om reservation af tilskud:
For at gøre brug af ordningen, skal udlejer gøre følgende:

  • få et flertal af beboernes tilkendegivelse af, at de er interesserede i at gå videre med et energirenoveringsprojekt. Anvend skema som findes www.uim.dk.
  • udfyld det digitale ansøgningsskema på www.uim.dk og vedlæg interesseerklæringer fra lejere senest den 23. november 2015
  • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilsagn om reservation af tilskud


Puljen er en del af aftalen mellem regeringen, DF, Alternativet, SF og de konservative om en videreførelse af BoligJob-ordningen.

Du kan læse mere om ordningen her på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside