Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Udbud af supplerende arbejder

Udbudsdirektivet giver offentlige udbydere mulighed for at anvende udbudsproceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Det er imidlertid langt fra enkelt at afgøre, om betingelserne for at anvende denne udbudsprocedure er opfyldt

Udbudsdirektivet giver offentlige udbydere mulighed for at anvende andre – og administrativt lettere – udbudsprocedurer end offentligt- eller begrænset udbud. En af disse andre udbudsprocedurer er udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, der blandt andet ses anvendt i forbindelse med aftaler om supplerende ydelser, og hvor der inden for entrepriserettens områder er eksempler på, at proceduren har været anvendt ved aftaler af betydelig værdi.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse er en snæver undtagelse fra Udbudsdirektivets udgangspunkt og kun kan anvendes, når Udbudsdirektivets betingelser er opfyldt.

Da det langt fra er enkelt at afgøre, om Udbudsdirektivets betingelser er opfyldt, har Dansk Byggeri lavet en artikel, der nærmere beskriver betingelserne for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse.

Medlemmer af Dansk Byggeri kan finde artiklen på Juridisk afdelings hjemmeside.

Læs artiklen her