Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Uhævede feriepenge - hvad med dem?

Senest den 15. oktober 2015 skal medlemmer af Dansk Byggeri indberette, om de har uhævede feriepenge for 2013 til afholdelse i ferieåret 1. maj 2014 – 30. april 2015. Indberetningen gælder også virksomheder uden ansatte

Medarbejdere skal senest den 30. september 2015 bede om at få udbetalt uhævede feriepenge optjent i kalenderåret 2013. Overenskomsterne beskriver, hvad der skal ske med de feriepenge, som medarbejderne ikke har hævet.

Reglerne om uhævede feriepenge findes i:

Overenskomsterne
Ferieloven


Hvad skal virksomheden gøre?

Alle medlemsvirksomheder skal senest den 15. oktober 2015 indberette følgende oplysninger til Dansk Byggeri:

  • er der uhævede feriepenge i virksomheden optjent i kalenderåret 2013 til brug for ferieåret 1. maj 2014 – 30. april 2015? hvis der er uhævede feriepenge skal navn, cpr. nr., beløb og dage angives
  • har virksomheden anvendt FerieKonto?
  • har virksomheden ikke uhævede feriepenge skal der laves en 0 indberetning

Indberetning til Dansk Byggeri
Hvis medarbejderne er omfattet af overenskomsterne med 3F, Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) og Malerforbundet, skal indberetningen og indbetalingen altid ske til Dansk Byggeri. 

Læs mere her

Indberetning til Arbejdsmarkeds Feriefond

Er medarbejderne omfattet af Metal-, blik- og røroverenskomsten eller Elektrikeroverenskomsten, skal uhævede feriepenge overføres til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det gælder også for funktionærer - uanset om de har overenskomst eller ej. 

Læs mere her

Hvis de ovennævnte frister ikke overholdes, kan det medføre bod for brud på overenskomsten.

Har du spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte Dansk Byggeri - Økonomiafdelingen eller Arbejdsgiversekretariatet - på telefon 72 16 00 00.