Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regler for vikararbejde

Hæfter virksomheder for vikarbureauets manglende overholdelse af overenskomst eller vikarbureauets manglende betalingsevne eller -vilje? Dansk Byggeri har udarbejdet en tjekliste til virksomheder, der indlejer medarbejdere. Hent tjeklisten her

Dansk Byggeri anbefaler, at virksomheder, der entrerer med vikarbureauer, som ikke er medlem af Dansk Byggeri, sikrer sig, at vikarbureauet påtager sig en forpligtelse til at betale vikaren i overensstemmelse med den gældende overenskomst, kutymer og lokalaftaler.

Det kan fx ske ved, at virksomheden i kontrakten med vikarbureauet gør det til et vilkår at se fx ansættelseskontrakter.

Dansk Byggeri har udarbejdet en tjekliste til virksomheder, der indlejer medarbejdere.

Hent tjeklisten her
Dansk Byggeris anbefaling beror på en sag fra foråret, hvor Arbejdsretten afsagde dom om Bygningsoverenskomstens regler for vikararbejde. Sagen drejede sig konkret om, hvorvidt en af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder hæftede for vikarbureauets manglende overholdelse af Bygningsoverenskomsten samt vikarbureauets manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Vikarbureauet var ikke medlem af Dansk Byggeri.

Arbejdsretten fastslog, at virksomheden alene skulle betale et beløb svarende til vikarbureauets manglende efterlevelse af overenskomsten dvs. manglende feriepenge, SH-betaling samt pension. Desuden skulle virksomheden betale en bod på 10.000 kr. for ikke at have sikret, at vikarbureauet havde det nødvendige kendskab til overenskomst- og aftaleforhold.

Virksomheden blev frifundet for den øvrige del af kravet.

Hidtidig praksis på vikarområdet har været, at der gjaldt en almindelig kollektiv arbejdsretlig regel, som betød, at en virksomhed (medlem af Dansk Byggeri), skulle betale det tab, vikaren måtte lide ved, at den relevante overenskomst ikke var efterlevet af vikarbureauet (ikke medlem af Dansk Byggeri). En hæftelse der i dette tilfælde gjaldt, selv om virksomheden havde oplyst vikarbureauet om de gældende overenskomst- og aftaleforhold, og at den manglende betaling alene beroede på vikarbureauets forhold. 

Med den nye afgørelse, hvor vikarbureauet ikke havde udbetalt løn i en periode, fastslog Arbejdsretten, at virksomheden ikke hæfter for vikarbureauets manglende betalingsevne og betalingsvilje. Brugervirksomheden havde betalt alle skyldige beløb til vikarbureauet. 

Har du spørgsmål til Bygningsoverenskomstens regler for vikararbejde er du velkommen til at ringe til Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat på telefon 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk.