Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsgiver frifindes for overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Ny dom understreger, at de ansattes egne forudsætninger og erfaring har betydning for, hvor meget instruktion man som arbejdsgiver har pligt til at give

Den 6. september 2016 blev en stilladsvirksomhed frifundet ved Retten i Esbjerg, da Retten fandt, at arbejdsgiveren havde opfyldt de forpligtelser, der påhviler en arbejdsgiver i henhold til arbejdsmiljøreglerne.


Sagen kort

Stilladsvirksomheden var i den konkrete sag tiltalt for at have overtrådt arbejdsmiljøloven. Anklagemyndigheden mente, at arbejdet ikke var blevet udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da de ansatte i forbindelse med eftermontering af udkragningskonsoller befandt sig på tredje stilladsdæk i ca. seks meters højde, uden at der var sikret mod nedstyrtning.

 

Opgaven med eftermontering af udkragningskonsoller var af stilladsvirksomheden planlagt med brug af faldsikringsudstyr, da det ikke var muligt at anvende opskydeligt rækværk i den konkrete situation. Brugen af faldsikringsudstyr var dog ikke blevet drøftet om morgenen forud for opgavens udførsel.

 

De ansatte havde på flere arbejdsmiljømøder været med til at fastlægge stilladsvirksomhedens faste sikkerhedsprocedure, som var tilkendegivet overfor samtlige ansatte gennem et notat af 20. januar 2015. Af notatet fremgik det, at ”skulle der være opgaver, hvor opskydeligt rækværk ikke kan bruges, bruger man som udgangspunkt sele. Ellers instruerer ledelse i, hvilken løsning der så kan bruges. Dette kan være enten 1 meter byg eller andet.”

 

Opgaven med eftermontering af udkragningskonsollerne var en opgave, stilladsvirksomheden udførte 3-4 gange om året.

 

De ansatte på den pågældende opgave havde 19 års henholdsvis 27 års erfaring med opstilling og nedtagning af stilladser.


Rettens begrundelse og resultat

Retten i Esbjerg slog fast, at selv om den konkrete opgave med eftermontering af udkragningskonsoller kun blev udført 3-4 gange om året, havde opgaven ikke en sådan karakter, at stilladsvirksomheden konkret skulle instruere de ansatte, der havde 19 års henholdsvis 27 års erfaring som stilladsarbejdere, i, hvordan de skulle sikre sig mod nedstyrtning.

 

Retten lagde i sin begrundelse vægt på notatet om ”Brug af opskydelige rækværk”, ligesom Retten lagde vægt på, at de ansatte generelt og løbende blev instrueret i at anvende faldsikringsudstyr, når opskydeligt rækværk ikke kunne anvendes ved en opgave.

 

Endelig fandt Retten, at det nødvendige faldsikringsudstyr var til stede på byggepladsen den pågældende dag, ligesom stilladsvirksomheden løbende foretog tilsyn med byggepladsen.

 

Stilladsvirksomheden blev på den baggrund frifundet.


Derfor er dommen vigtig

Med dommen slår Retten i Esbjerg fast, at arbejdsgiverens instruktionsforpligtelse kan tilpasses efter den konkrete opgave samt den ansattes egne forudsætninger, herunder erfaring.

 

Der var i den konkrete sag tale om en opgave, som sikkerhedsmæssigt ikke adskiller sig fra andre situationer, hvor der anvendes faldsikringsudstyr, ligesom de ansatte med deres erfaring var i stand til at sikre sig mod nedstyrtning, selvom brugen af seler ikke, fra stilladsvirksomhedens side, var blevet drøftet forud for arbejdets udførsel, idet stilladsvirksomheden generelt og løbende instruerede de ansatte i brugen af sele.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til emnet, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.


Om sagen

Læs om sagen i sin fulde længde.