Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bonus for at ansætte flygtninge eller familiesammenførte

Sådan får du bonus, hvis du ansætter en flygtning eller familiesammenført i en IGU eller ordinær stilling

Med trepartsaftalen om integration af flygtninge blev det aftalt, at virksomheder kan få udbetalt en bonus ved ansættelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Fra 1. januar 2017 kan du søge om bonussen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Der er to bonusordninger

1: Bonusordning ved ansættelse af flygtninge og familiesammenførte i Integrationsgrunduddannelser (IGU). Her kan virksomheden søge om bonus efter seks måneders ansættelse og ved afsluttet forløb efter to år. Der kan ansøges om i alt 2 x 20.000 kr.

  • Målgruppen er her flygtninge og familiesammenførte, der er mellem 18-40 år med under fem års opholdstid i Danmark.

2: Bonusordning ved ansættelse af flygtninge og familiesammenførte i ordinære stillinger. Her kan virksomheden søge om bonus efter seks måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse.

  • Ordningen er for flygtninge, der har under to års ophold i Danmark. Bonus er størst for personer, der har under 1 års ophold i Danmark og udgør 2x20.000 kr. For personer med 1-2 års opholdstid i Danmark udgør bonussen 2x15.000 kr.

Sådan søger du
Fra den 1. januar er det muligt at ansøge om bonus via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Nedenfor er angivet de konkrete trin som en virksomhed skal igennem for at ansøge om bonus.

Der kan forventes en sagsbehandlingstid på én måned.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside fremgår nærmere information.
http://uim.dk/puljer/virksomhedsbonus 
Trin 1: Udfyld det relevante ansøgningsskema – der er 4 forskellige:

Skema 1: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (6 måneder) 
Skema 2: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (24 måneder) 
Skema 3: Bonus til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført til en flygtning ordinært ansat senest 1 år efter at opholdstilladelsen er meddelt (6 måneder) 
Skema 4: Bonus til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført til en flygtning ordinært ansat mere end 1 år efter, at opholdstilladelsen er meddelt (6 måneder) 

Trin 2:
Log på ansøgningsportalen ved hjælp af dit NemID (nyt vindue). Da du ansøger på vegne af en virksomhed eller en organisation, skal du anvende NemID medarbejdersignatur. Hvis det er første gang, du benytter portalen, skal du oprette din profil ved at udfylde adressefelter mm.

Trin 3:
Klik derefter på Mit overblik og Opret ny ansøgning. Vælg den pulje, du ønsker at ansøge om og vælg Opret ny ansøgning.

Trin 4:
Udfyld projekttitel samt datofelter og klik på Opret og fortsæt.

Trin 5:
Vedhæft udfyldt ansøgningsskema ved at vælge Tilføj filer, find filerne og vælg Åbn.

Trin 6:
Vælg herefter Indsend og Godkend.

Trin 7:
Du har nu indsendt din ansøgning. Du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk være sendt til e-Boks.