Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brug for hjælp til lønsumsindberetning?

Dansk Byggeri sender i disse dage mail ud til medlemmerne om, at det er tid til indberetning af lønsum. Denne gang gælder det lønsumsindberetning for Q1/2016. Fristen for indberetning er den 8. maj 2016. Få hjælp og vejledning her

I mailen fra Dansk Byggeri vil det fremgå, hvad du skal indberette og for hvilket kvartal. Denne gang er det Q1/2016. Indberetningen foregår på Dansk Byggeris hjemmeside, og du kan indberette i tre-fire uger.

For et givent kvartal skal du altid bruge det foregående kvartals lønsummer, da indeværende kvartal ikke er afsluttet, og vi kender ikke lønsummerne endnu.

Nederst i mailen finder du et link til en vejledning om, hvordan du finder de rigtige tal hos Skat.

Du kan også se vejledningen her.

Sådan indberetter du lønsum
Du skal indberette lønsum på: www.danskbyggeri.dk/lonsum

Du skal bruge dit personlige brugernavn og kodeord til at komme ind på siden.

De viste tal i ’Kontingentpligtig lønsum’ og ’Fradrag i alt’ er baseret på oplysninger fra forrige kvartals indberetning.  Når du har indtastet de rigtige tal og trykket ”gem”, vil du få en e-mail med de indberettede tal. Du kan, indtil vi lukker for indberetning, rette lige så mange gange, som du har brug for.

Lønsum gælder for alle medlemmer af Dansk Byggeri
Du skal medregne løn til samtlige medarbejdere. Det vil sige organiserede og uorganiserede, faglærte og ikke faglærte, ungarbejdere og lærlinge/elever samt lønninger mv. for medarbejdere, der er ansat som funktionærer eller på funktionærlignende vilkår, herunder personer hvis beskæftigelse hovedsagelig består i på medlemsvirksomhedens vegne at lede og fordele arbejdet.

Du skal opgøre den kontingentpligtige lønsum ekskl. én lederløn (indehaver/daglig leder).

Du skal indberette uanset om dit firma har lønsum eller ej. Derfor skal du også indberette såkaldte nullønsummer.

Hvis du ikke indberetter, koster det  et administrationstillæg på 200 kr.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende lønsumsindberetning, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingen i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00.