Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggeriets bidrag til bæredygtige løsninger

Ny pjece giver overblik over udvalgte kompetencer hos en række virksomheder, der leverer bæredygtige løsninger inden for bygge- og anlægsbranchen

Skybrud, storme, højere vandstand og stigende temperaturer er konsekvenserne af de klimaforandringer, der er sket i de seneste år. Hvis den kedelige udvikling skal bremses, kræver det, at udledningen af C02 reduceres.

 

Fremtidens byggeri er energieffektivt

Der skal derfor bygges energieffektivt i fremtiden, og her spiller byggeriet en vigtig rolle, da 40 procent af den europæiske energi forbruges i til­knytning til bygninger. Derfor har Dansk Byggeri sammen med den europæiske brancheorganisation FIEC valgt at gå med i Global Alliance for Buil­dings and Construction, som er etableret af FN.

 

Byggebranchen er med til at indfri klimamål

Byggebranchen er en af de brancher, der både nationalt og globalt er en afgørende faktor for at indfri de klimamål, der er opstillet. Det nye samarbejde er et vigtigt skridt i den rigtige retning, for Dansk Byggeri tror på, at vi kan opnå mere ved at arbejde sam­men i stedet for hver for sig.

 

Pjece giver overblik virksomheder med bæredygtige løsninger

Danske byggevirksomheder har allerede i dag en lang række produkter og ser­vices, som kan vise vejen frem. Vi har virksomheder, som kan finde svar på klimaudfordringerne, vi laver produkter, der bidrager til at mindske energiforbruget i vores bygninger, og vi har masser af medlem­mer, som har fokus på genanvendelse og genbrug af materialer. I takt med at flere virksomheder gerne vil være med, opdaterer vi pjecen.

 

Læs pjecen ”Klima, energi og bæredygtighed - og præsentation af en række leverandører”

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Branchedirektør Jette Snoer, tlf.: 72 16 02 75, mail: jef@jsn@danskbyggeri.dk