Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri bidrager til større åbenhed om evaluering af tilbud

Dansk Byggeri bidrager til at skabe større åbenhed om evaluering af tilbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet

Den 1. januar 2016 trådte de nye udbudsregler i kraft. Det drejer sig om den nye udbudslov samt bekendtgørelsen, der implementerer det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv i dansk ret.

 

På forsyningsvirksomhedsområdet er det særlig interessant at bemærke, at Udbudslovens § 160, hvorefter en udbyder i udbudsmaterialet skal beskrive kriterierne for tildeling, evalueringsmetoden samt hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen, også finder anvendelse ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 

Det oprindelige udkast til bekendtgørelse indeholdt ikke et krav om, at Udbudslovens § 160 også skulle finde anvendelse ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Efter forslag fra Dansk Byggeri blev dette imidlertid ændret, således at kravet om at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet nu også er gældende på forsyningsvirksomhedsområdet.

 

Udbudslovens § 160 genfindes ikke i udbudsdirektivet. Bestemmelsen blev imidlertid medtaget i udbudsloven på initiativ af Dansk Byggeri og efter af Dansk Byggeri havde kontaktet EU-Kommissionen, der meddelte Udbudslovsudvalget, at det ville være i strid med kravet om gennemsigtighed, der følger af udbudsdirektivet, hvis ikke evalueringsmetoden blev oplyst til de bydende i udbudsmaterialet.