Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri mener: Få det fulde potentiale frem i EU’s indre marked

Det vil føre til økonomisk vækst og nye job, hvis der, trods udfordringer, arbejdes videre for et indre marked, der fungerer bedre end i dag. Det var en af konklusionerne, da Dansk Byggeri og Dansk Erhverv diskuterede konkrete tiltag med EU-kommissionen i København.

Af Anita Kurowska Larsen, chefkonsulent i Dansk Byggeri

 

Den 26. februar 2016 kom EU-kommissær for det indre marked, Elzbieta Bienkowska, til København for at præsentere EU Kommissionens nye strategi for et dybere og mere fair indre marked. Hendes vigtigste budskab var, at hvis vi kan få udnyttet det fulde potentiale i det indre marked, så kan det bidrage med en vækst i det samlede europæiske BNP på 1,5 %. Ifølge kommissæren er vejen dertil en mere helhjertet og effektiv implementering af bl.a. servicedirektivet.


En svær balance

Som sædvanligt, når der er tale om EU-tiltag, hersker der blandt medlemsstaterne og de forskellige interessenter delte meninger. På den ene side er der en stærk opbakning til at få tingene til at fungere bedre, mens der på den anden side er en bekymring for, at EU kommer til at undergrave nationalstaterne.


Men for Dansk Byggeri og Dansk Erhverv, der var værter for arrangementet, er der ingen tvivl om, at det indre marked kan og skal fungere bedre.


En tagdækker i klemme i Tyskland

Heller ikke Peter Paulsen fra Aabenraa Tagdækning Aps var i tvivl, da han ved arrangementet fortalte om de krav, han blev udsat for i Flensborg, lige på den anden side af den dansk-tyske grænse: Først måtte han bruge et par måneder på at få alle lovpligtige registreringer af henholdsvis virksomheden og udsendte medarbejdere på plads. Så blev han præsenteret for nogle forsikringspriser, der i første omgang rev tæppet væk under ham. Først efter massivt pres fra både hans egen mægler og fra den tyske kunde lykkedes det at få forhandlet brugbare betingelser på plads.


Her skal der sættes ind

Peter Paulsens oplevelse er ”bare” endnu et eksempel af mange - på kryds og tværs af Europa. Derfor skal vi blive ved med at diskutere udfordringerne og ikke mindst løsninger. Nogle af dagens vigtigste bud kan sammenfattes således:

  • Et kommende servicepas skal gøre det nemmere for seriøse virksomheder at tilbyde tjenesteydelser i et andet EU-land
  • Det skal være meget nemmere for virksomhederne at få ordentlig og forståelig information om de krav, de skal leve op til på eksportmarkederne – her kommer de såkaldte Points of Single Contact og den digitale strategi til at spille en vigtig rolle
  • Medlemsstaterne skal være bedre til at informere, når de vil indføre ekstra krav til tjenesteydere – det kan fx være krav om bestemte kvalifikationer, en tvungen etablering på eksportmarkedet, eller en lovpligtig ansvarsforsikring – og Kommissionen barsler med at styrke den såkaldte notifikationsprocedure for serviceydelser

 

Dansk Byggeri engagerer sig i denne dagsorden, fordi:

  • Danske byggevirksomheder, der påtager sig midlertidige opgaver på eksportmarkederne, oplever ofte uoverskuelige administrative byrder
  • Over halvdelen af virksomhederne opgiver eksport inden for det første år, og administrative byrder og nationale regelforskelle oplyses som den vigtigste grund
  • Virksomheder, som gør sig umage for at leve op til reglerne, oplever at tabe opgaver i konkurrencen mod de virksomheder, der ser stort på regelsættet eller bare overser det i sin uvidenhed

 

Se hele programmet for indre markeds-arrangementet 26. februar 2016

 

Download Position Paper fra indre markeds-arrangementet 26. februar 2016

 

Kontakt

Anita Kurowska Larsen
Chefkonsulentanl@danskbyggeri.dk72160294International afdeling