Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den nye udbudslov skaber mere gennemsigtighed og fleksibilitet

Den nye udbudslov betyder, at ordregiver skal give tilbudsgiver adgang til hele udbudsmaterialet ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen samt beskrive evalueringsmetoden. Derudover kan ordregiver foretage mindre ændringer af kontrakten uden at iværksætte et nyt udbud.


Adgang til udbudsmaterialet

Den nye udbudslov betyder, at ordregiver allerede ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen skal give dig som tilbudsgiver adgang til hele udbudsmaterialet, således at udbudsmaterialet skal være fuldstændig tilgængeligt i samme øjeblik, udbudsannoncen offentliggøres. Formålet med pligten til offentliggørelse af udbudsmaterialet samtidig med udbudsbekendtgørelsen er at sikre bedre gennemsigtighed for dig som ansøger og tilbudsgiver.

 

Offentliggørelse af evalueringsmetoder

Udbudsmaterialet skal som også tidligere indeholde oplysning om tildelingskriterium og eventuelle underkriterier, men som noget nyt forpligter den nye udbudslov ordregiver til ligeledes at beskrive den valgte evalueringsmetode i udbudsmaterialet. Ordregiver er dermed forpligtet til at beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen, og således udvise større omhu med udbuddet på et tidligere tidspunkt end tidligere. Offentliggørelse af evalueringsmetoden betyder, at du som tilbudsgiver i højere grad end hidtil kan kontrollere, om evalueringen er sket i overensstemmelse med den offentliggjorte evalueringsmetode.

 

Ændring af kontrakter i deres løbetid

Den nye udbudslov indeholder nye regler, der giver ordregiver adgang til at ændre på en kontrakt i dens løbetid. Med den nye udbudslov er der fastsat en ny bagatelgrænse, således at ordregiver kan foretage mindre ændringer af kontrakten uden at iværksætte et fornyet udbud, når to betingelser er opfyldt. Ændring af bygge-/anlægskontrakter kan således ske, når værdien af ændringen er lavere end de til enhver tid gældende tærskelværdier og når ændringen er lavere end 15 procent af værdien af den oprindelige kontrakt. Bemærk, at ændringen ikke kan ske, hvis ændringen ændre kontraktens overordnede karakter.

Den nye udbudslov giver endelig adgang til at ændre kontrakten, hvis behovet for ændringen skyldes uforudsete forhold. I et sådant tilfælde kan ordregiver ændre kontrakten uden fornyet udbud, hvis tre betingelser er opfyldt: 1.) behovet for ændringen kunne ikke forudses af ordregiver, 2.) kontraktens overordnet karakter ændres ikke, og 3.) værdien af ændringen overstiger ikke 50 procent af værdien af den oprindelige kontrakt. De nye bestemmelser i udbudsloven giver en større fleksibilitet samt klarhed for både ordregiver og tilbudsgivere.

 

Spørgsmål

Står du som tilbudsgiver og skal udarbejde et tilbud til det offentlige efter den nye udbudslov, og har du spørgsmål til de nye regler, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på 72 16 00 00.