Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den særlige opsparing forhøjes til 2 % pr. 1. marts 2016

Med virkning fra 1. marts 2016 forhøjes den særlige opsparing til 2 % til medarbejdere omfattet af HK- overenskomsten, Teknikeroverenskomsten og til medarbejdere ansat på funktionærlignende ansættelsesvilkår

Efter HK-overenskomstens § 3 og Teknikeroverenskomstens § 3, er der pligt til at oprette en særlig opsparingsordning. Det samme gælder for funktionærlignende ansatte efter de øvrige overenskomster.

 

Den særlige opsparing, som siden 1. marts 2015 har været 1,7 %, stiger med virkning fra 1. marts 2016 til 2 %.

 

Den særlige opsparing beregnes efter HK- og Teknikeroverenskomsten af den A-skattepligtige løn og af den ferieberettigede løn efter de øvrige overenskomsters regler om funktionærlignende ansættelsesvilkår.

 

Den særlige opsparing udbetales sammen med december måneds løn, medmindre medarbejderen inden den 1. december har meddelt, at opsparingen skal indsættes på den pågældendes pensionskonto.

 

Ved fratræden udbetales opsparingen sammen med den sidste løn.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål ang. den særlige opsparing, kan du kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på teleson 72 16 00 00.