Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dyrt at glemme lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Hvis arbejdsgiver ikke tegner en arbejdsskadeforsikring, risikerer han at skulle betale erstatning, sagens omkostninger og en bøde, hvis ansatte kommer ud for en arbejdsulykke

Dansk Byggeri har modtaget en henvendelse fra en medlemsvirksomhed, der i forbindelse med en medarbejders arbejdsskade blev opmærksom på, at virksomheden ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Lovpligtige forsikringer

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at betale:

  • Bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).
  • Tegne forsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Med AES bidraget sikres medarbejderne erstatning, såfremt en sygdom medfører varige gener, og når sygdommen skyldes arbejdet eller forhold på arbejdspladsen.

Arbejdsskadeforsikringen

Arbejdsskadeforsikringen dækker personskader forårsaget af arbejdet. Hvis der ikke er tegnet en arbejdsskadeforsikring, hæfter arbejdsgiver selv for erstatningsbeløbet. I praksis vil medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, få udbetalt erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen.

Erstatning og bøder

Hvis der ikke er tegnet en forsikring for den ansatte, risikerer arbejdsgiver at skulle betale hele erstatningen og alle sagens omkostninger, hvilket kan løbe op i meget store beløb. Arbejdsskadestyrelsen har på sin hjemmeside nævnt et eksempel, hvor medarbejderen blev tilkendt en erstatning på to mio. kr., som arbejdsgiver skulle betale. Endvidere pålægger Arbejdsskadestyrelsen arbejdsgiver en bøde på 5.000 kr. for ikke at have tegnet forsikringen. Ved gentagelser forhøjes bøde til 10.000 kr.

Husk arbejdsskadeforsikring

Dansk Byggeri opfordrer derfor alle medlemmer til at sikre sig, at virksomheden er omfattet af en arbejdsskadeforsikring.   

Spørgsmål
Har du spørgsmål til sagen, kan du henvende dig til Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.