Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forhøjede bidrag til Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Dansk Byggeri har aftalt forhøjede bidrag til Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond. Ny bidragssats er 40 øre pr. arbejdstime, ny tilskudssats er 55 kr. pr. time, medarbejderen er på kursus pr. 1. april 2016

Forventet underskud i fonden i 2016 og 2017 

I begyndelsen af februar 2016 kunne Dansk Byggeri konstatere, at med en formue på ca. 5 mio. kr. i Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond kunne, der forventes et underskud i fonden på 17,7 mio. kr. i 2016 og 15,6 mio. kr. i 2017. 

 

Årsagen til underskuddet i fonden er, at trækket på ”poseopfyld” ved medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser mv. er steget markant i de senere år. I november 2012 blev der indført en automatik, hvor alle virksomheder, der indbetaler til fonden modtager en opfordring til at søge tilskud i fonden, når de modtager VEU-godtgørelse til medarbejdere, der deltager i AMU-kurser. 

 

Opfordringen til virksomhederne har medført, at markant flere medlemsvirksomheder har modtaget tilskud fra fonden, hvilket selvsagt har øget trækket på fonden. Frem til 2016 har det øgede træk været finansieret af opsparede midler i fonden. 

 

Allerede ved overenskomstforhandlingerne i 2014 forudså Dansk Byggeri ovennævnte situation og det blev derfor aftalt, at parterne kunne øge bidraget til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond i løbet af overenskomstperioden. Dansk Byggeri og 3F har nu benyttet den mulighed og har derfor aftalt følgende: 

 

 • Pr. 1. april 2016 ændres bidragssatsen til Bygge- og Anlægsbranchens udviklingsfond fra 33 øre pr. arbejdstime til 40 øre pr. arbejdstime for alle medarbejdere på Dansk Byggeris og 3Fs overenskomster.
 • Pr. 1. april 2016 reduceres tilskuddet fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond fra 65,- kr. pr. time til 55,- kr. pr. time medarbejderen er på kursus. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis der udbetales mindre end 136,5 kr. i timen. Virksomheden kan anvende en del af tilskuddet til feriepenge, pension mv.

 

Den ændrede tilskudssats gælder for kursusaktiviteter, der gennemføres efter 31. marts 2016. 

 

Hvad ydes der tilskud til 

Dansk Byggeri vil for en god ordens skyld understrege, at fonden fortsat yder tilskud til følgende kursusaktiviteter: 

 • Alle AMU-kurser
 • Kontraktuddannelserne
 • Almen voksenundervisning (AVU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 • Byggeriets Lederuddannelse
 •  

  Spørgsmål til de nye bidragssatser til udviklingsfonden kan rettes til Dansk Byggeri på 72 16 00 00