Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Julegave til danske byggevirksomheder i Norge

Fra 1. januar 2017 lempes reglerne for indbetaling af importmoms i Norge, så danske byggevirksomheder fremover slipper for at have bundet mange tusinde kroner i den norske toldkasse

 

Fra den 1. januar 2017 ændres de norske regler for betaling af importmoms. Ændringen kommer alle de virksomheder til gode, som er momsregistrerede i Norge. Det betyder i praksis alle bygge- og anlægsvirksomheder, der udfører byggeopgaver i Norge.

 

Importmomsen flyttes fra told til skat

Når byggevarer og entreprenørmateriel krydser grænsen, skal der fortsat udarbejdes en almindelig importdeklarering til Norge, men importmomsen vil ikke længere blive opkrævet af de norske toldmyndigheder. Dermed slipper virksomheden for at betale moms på selve grænsen eller søge om toldkredit, der kræver bankgaranti. I stedet beregnes og rapporteres importmomsen i forbindelse med den to-månedlige indberetning af moms til Skatteetaten i Norge.

 

Stadig stop ved grænsen

Ændringen af reglerne vedr. importmoms ændrer ikke på toldmyndighedernes fortsatte fokus på korrekt værdisætning af gods, der indfortoldes i Norge. Godset skal således fortsat indfortoldes til salgspris / norsk markedsværdi, så man slipper for at stoppe ved grænsen.

 

Tak til EU

Ændringerne af reglerne kommer, fordi man i EU-regi har ønsket at holde Norge op på de handelsaftaler, der er indgået, og dermed sikre, at EU-registrerede selskaber nemmere og uden for mange ekstra byrder (økonomiske såvel som administrative) skal kunne drive forretning i Norge.

 

Læs mere

Læs mere om regler for dig, der vil byde på opgaver i Norge:
http://www.danskbyggeri.dk/norge