Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kan jeg udelukkes fra at deltage i EU-udbud?

Med den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, blev reglerne for udelukkelse af virksomheder i EU-udbud ændret. Således er det blevet klarere, hvornår offentlige bygherrer må udelukke virksomheder, der har deltaget i fx konkurrencebegrænsende aftaler

De nye regler betyder, at offentlige bygherrer kan udelukke virksomheder fra at deltage i konkurrencen, hvis der er tilstrækkelige plausible indikationer for, at virksomheden har deltaget i en konkurrencebegrænsende aftale.

Maksimal udelukkelse er 2 år
De nye regler betyder, at der nu er indført faste tidsgrænser for, hvor længe en virksomhed kan være udelukket fra deltagelse i udbud. Efter de tidligere regler gjaldt der ikke faste udelukkelsesperioder, og det var alene almindelige udbudsretlige principper, navnlig proportionalitetsprincippet, der satte grænserne for, hvor længe en virksomhed kunne udelukkes fra deltagelse i udbud.

Efter udbudsloven kan virksomheder, der har deltaget i konkurrencefordrejende aftaler, maksimalt udelukkes i 2 år regnet fra den relevante hændelse eller handling. For udelukkelse på grund af deltagelse i konkurrencebegrænsende aftaler betyder dette, at udelukkelsesperioden senest kan regnes fra den dato, hvor den konkurrencebegrænsende aftale er ophørt, og ikke først fra der er faldet dom i sagen, hvilket var udgangspunktet efter de tidligere regler.

Hvordan fungerer udelukkelsesperioden i praksis?
De nye regler om udelukkelse finder anvendelse på udbud, der iværksættes efter den 1. januar 2016, uanset om det forhold, der begrunder udelukkelsen, er foregået før den 1. januar 2016.

Dette betyder fx, at hvis en virksomhed i 2016 dømmes for deltagelse i konkurrencebegrænsende aftaler, der ophørte i 2009, vil den 2 årige udelukkelsesperiode skulle regnes fra 2009. Virksomheden vil således ikke med henvisning til dommen kunne udelukkes fra deltagelse i udbud, der iværksættes efter den 1. januar 2016.

Undgå udelukkelse
Endelig betyder den nye udbudslov, at virksomheder skal gives mulighed for at dokumentere, at man har rettet for sig. Således vil virksomheder kunne undgå udelukkelse ved at fremlægge dokumentation for, at virksomheden er pålidelig. Dette omtales ofte som en ret for virksomhederne til at foretage self cleaning.

Spørgsmål
Hvis du vil vide mere om udelukkelse og self cleaning, kan du kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.