Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne

Alle virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode), skal fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne. Den kønsopdelte lønstatistik kan trækkes i NetStat via Dansk Byggeris hjemmeside

 

Der må ikke ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Kvinder og mænd, der udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, skal som udgangspunkt have samme løn og lønvilkår, medmindre der er saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt.

Som et led i indsatsen for at fremme ligeløn i virksomhederne, blev der i 2008 indført pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik. Pligten til udlevering af kønsopdelt lønstatistik gælder dog kun, hvis din virksomhed har mere end 35 ansatte og samtidig beskæftiger mindst 10 kvinder og 10 mænd inden for samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode). Som noget nyt har Dansk Byggeri pligt til at bistå med udarbejdelse af lønstatistikken. 

 

Hvornår og hvordan skal statistikken præsenteres:

Den kønsopdelte lønstatistik skal præsenteres for medarbejderne. Hvis virksomheden har et samarbejdsudvalg, sker orienteringen via lønmodtagerrepræsentanterne i udvalget. Hvis der ikke er et samarbejdsudvalg skal orienteringen ske på samme måde, som i forvejen gælder i virksomheden om information og høring af medarbejderne. 

Statistikken for 2015 skal repræsenteres for medarbejderne senest ved udgangen af 2016.

 

Hvor finder I den kønsopdelte lønstatistik:

Den kønsopdelte lønstatistik finder du i NetStat. Du har adgang til NetStat via Dansk Byggeris hjemmeside på www.danskbyggeri.dk/loenstatistik, hvor du skal være logget ind med din private bruger. Samtidig skal du have tilladelse til at se din virksomheds løntal. Såfremt du ikke endnu er godkendt til dette, er der en blanket på hjemmesiden, som udfyldes og sendes til Dansk Byggeri, som herefter vil tildele adgang. Når du er inde i NetStat, er der ikke behov for at indberette flere oplysninger – det er allerede indberettet.

 

Redegørelser for indsatsen for ligeløn:

Den enkelte virksomhed kan i stedet for kønsopdelt lønstatistik stadig vælge at udarbejde løbende redegørelser om indsatsen med at fremme ligeløn på virksomheden, hvis virksomheden har indgået aftale om det med medarbejderne.

Redegørelserne om indsatsen for ligeløn skal indeholde en beskrivelse af vilkår, der har betydning for mænd og kvinders løn på virksomheden tillige med en konkret handlingsplan for en periode på 1-3 år med opfølgning.

 

Forpligtelse til at oplyse kode for arbejdsfunktion:

Ifølge ligelønsloven har alle medarbejdere ret til efter anmodning at få oplyst koden for den arbejdsfunktion, som den ansattes lønoplysninger indberettes til lønstatistikken med.

 

Spørgsmål:

Spørgsmål til udarbejdelse af den kønsopdelte lønstatistik i NetStat kan rettes til Analyseafdelingen på 72 16 00 00.

Spørgsmål om reglerne som sådan kan rettes til Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk