Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kontrol af byggevarer

I april og maj 2016 besøger Trafik- og Byggestyrelsen virksomheder og byggepladser og kontrollerer byggevarer, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 1090-1 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner. Læs mere om kontrolbesøg

Trafik- og Byggestyrelsen overvåger løbende markedet for byggevarer, så danske virksomheder og forbrugere har adgang til sikre og sunde byggevarer handlet i fair konkurrence.

 

Kontrolbesøg
Som et led i denne overvågning vil Trafik- og Byggestyrelsen i samarbejde med Dansk Standard kontrollere, om byggevarer, der er omfattet af den harmoniserede europæiske standard EN 1090-1 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner, opfylder de gældende regler om CE-mærkning. I april og maj 2016 besøger Trafik- og Byggestyrelsen et antal virksomheder og byggepladser og kontrollerer bl.a. om byggevarerne er korrekt CE-mærket, har en ydeevnedeklaration eller om anden påkrævet dokumentation og certifikater er i orden.

 

Informationsindsats
Trafik- og Byggestyrelsen har lavet syv faktaark og en temaside om EN 1090-1. Formålet er, at give dig som fabrikant, importør, distributør og forhandler en kort introduktion til standarden, samt information om markedskontrollen i 2016.

 

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du ringe eller maile til Jette Snoer, Branchedirektør, Erhvervs- og brancheservice, tlf. direkte: 72 16 02 75, mobil: 40 10 07 66, mail: jsn@danskbyggeri.dk.