Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav om skriftlig rygepolitik om brug af elektroniske cigaretter

Med virkning fra 7. juni 2016 skal der udarbejdes skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter på arbejdspladser og på steder med offentlig adgang

Ny lov om brugen af elektroniske cigaretter (e-cigaretter):

Regeringen har netop vedtaget en ny lov om brugen af e-cigaretter. Loven regulerer en række forhold om bl.a. kravet til kvalitet, sikkerhed og markedsføring. 

Loven forbyder ikke brug af e-cigaretter på arbejdspladser. På arbejdspladser med børn og unge, i offentlige transportmidler og taxaer er der dog forbud mod brug af e-cigaretter. 

 

Krav om skriftlig rygepolitik for e-cigaretter på arbejdspladser:

Loven indfører pligt til at udarbejde en skriftlig rygepolitik for e-cigaretter på alle arbejdspladser. 

Rygepolitikken skal indeholde oplysning om, hvorvidt det er tilladt at bruge e-cigaretter på arbejdspladsen eller ej. Hvis det er tilladt, skal det fremgå, hvor på arbejdspladsen, at de må anvendes. 

Rygepolitikken skal ifølge loven være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende. 

 

Kan indarbejdes i den eksisterende rygepolitik:

Virksomheder er ifølge den eksisterende rygelov i forvejen forpligtet til at have en rygepolitik for almindelige cigaretter. 

Rygepolitikken for e-cigaretterne kan derfor nemt indarbejdes i den eksisterende rygepolitik, evt. med følgende ordlyd: 

”Der gælder samme regler for rygning af elektroniske cigaretter som for almindelige cigaretter.” 

Alternativt kan der indføjes et afsnit om, hvor det er tilladt at ryge e-cigaretter. 

 

Lovens ikrafttræden:

Loven trådte i kraft med virkning fra 7. juni 2016.

Tilsidesættelse af loven kan straffes med bøde. Tilsynet med lovens overholdes varetages af Arbejdstilsynet.

 

Spørgsmål til dette cirkulært rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk