Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lægebesøg skal så vidt muligt lægges uden for arbejdstiden – NY DOM

Østre landsret afsagde for nylig dom i en sag, hvor en nyligt ansat medarbejder fik medhold i, at arbejdsgiver ikke kunne trække hende i løn i forbindelse med et lægebesøg

Planlagt sygefravær

Speciallægeundersøgelsen havde været planlagt måneder forinden ansættelsen hos den nye arbejdsgiver. Det havde derfor ikke været muligt for medarbejdere at placere lægeundersøgelsen uden for arbejdstiden. Medarbejderen havde allerede kort efter tiltrædelsen orienteret arbejdsgiver om speciallægeundersøgelsen, hvilket Landsretten tolkede som en sygemelding over for arbejdsgiver. 

 

Dommen ændrer intet

Landsretten indledte med at slå fast, at lægebesøg, ambulante lægeundersøgelser mv. som udgangspunkt skal placeres uden for arbejdstiden. Som følge af ovennævnte helt konkrete omstændigheder kom Landsretten dog frem til, at medarbejderen i dette tilfælde ikke kunne trækkes i løn.

Dommen blev derfor afsagt på baggrund af helt konkrete og særlige omstændigheder, og den har derfor ikke generel betydning for den hidtidige retspraksis om lægebesøg. 

 

Spørgsmål 

Ved spørgsmål til ovenstående eller generelt til sygefravær er du velkommen at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat på telefon 72 16 00 00 eller e-mail ags@danskbyggeri.dk