Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid med timeopsparing udvides

En faglig voldgift på bygge- og anlægsområdet har fortolket overenskomstens bestemmelser om, at arbejdstiden ved lokal aftale kan fastsættes til 46 timer, mod at de overskydende timer afspadseres inden for 3 måneder fra optjeningsperioden

 

Lørdag kan indgå i arbejdstiden, men der kan ikke kan aftales mindre end 46 timer 

Ved afgørelsen gav opmanden Dansk Byggeri medhold i, at det fremgår direkte af overenskomstens tekst, at også lørdag kan indgå som arbejdstid i arbejdstidsaftalen, men at der derimod efter bestemmelsens sproglige forståelse ikke kan indgås arbejdstidsaftaler med en timeopsparing om en ugentlig arbejdstid på mindre end de nævnte 46 timer; ”46 timer” er 46 timer og ikke ”op til”. 

 

Afspadsering kan fastsættes løbende men behøver ikke at være hele uger 

Efter overenskomsten skal de overskydende timer afspadseres ”fortrinsvis som hele dage”, og tidspunktet fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne. Det betyder, at afspadsering ikke er begrænset til at ligge som hele uger, og at de lokale parter løbende kan ændre placeringen af arbejdstiden og tidspunkterne for afspadseringen, forudsat at der gives medarbejderne et rimeligt varsel. 

 

Virksomheden fik en mindre bod, da lokalaftalen ikke var fulgt 

I den konkrete sag var der nogle uoverensstemmelser mellem timetallet på medarbejdernes lønsedler og de arbejdstimer, som virksomheden i øvrigt havde oplyst om de enkelte arbejdere, hvorfor virksomheden idømtes en mindre bod.

 

Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk