Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nuværende grøn BoligJob-ordning

Boligejerne kan bruge den nuværende BoligJob-ordning til at energiforbedre og klimasikre. Fradraget for håndværksarbejde og serviceydelser ændres

Fra den 1. januar 2016 er BoligJob-ordningen ændret i grøn retning. Boligejerne har mulighed for at få fradrag på at energiforbedre og klimasikre boligen. Til gengæld er det ikke længere er muligt at få fradrag for en række indendørs arbejder.

Fradrag på klimasikring
Ændringen af ordningen betyder, at boligejerne nu kan få fradrag for eksempelvis kloakeringsarbejde og belægninger med nedsivning, så boligen beskyttes bedre mod en oversvømmet kælder i forbindelse med skybrud.

Fradraget ændres
Den nuværende BoligJob-ordning betyder også, at fradragsbeløbet ændres. Nu kan man få fradrag for 12.000 kr. til håndværksarbejde og 6.000 kr. til serviceydelser som fx rengøring, vinduespudsning og børnepasning.
 
Udover energirenovering og klimasikring af boligen, kan der også fås fradrag for tilslutning til bredbånd, energivejledning mv.

Det er fortsat alene arbejdsløn, der er fradrag for, og fradrag opnås som hidtil ved indtastning af selvangivelsen til SKAT.

Har dine kunder spørgsmål til håndværkerfradraget?
Dansk Byggeri har lavet to foldere, der giver både dig og dine kunder svar på en lang række spørgsmål i forhold til brug af håndværkerfradraget. Hent folderen og giv den til dine kunder fx i forbindelse med tilbudsgivning.

Folderne redegør kort for, hvordan ordningen gælder for henholdsvis helårsbolig og sommer- og fritidshuse og giver dig og dine kunder svar på en lang række spørgsmål om brug af fradraget. De kan fx gives til kunder sammen med tilbud. 

Håndværkerfradraget


Hent folder (printvenlig) om håndværkerfradrag for helårsbolig 2018

Hent folder (printvenlig) om håndværkerfradrag for sommer- og fritidsbolig 2018


Du kan også finde folderne i Dansk Byggeris Servicebutik 

Læs hele listen over, hvad den nye BoligJob-ordning dække

Læs analyser, beregninger og undersøgelser om brugen og effekten af BoligJob-ordningen

Kontakt
Dansk Byggeris erhvervspolitisk afdeling eller erhvervs og brancheservice på telefon 72 16 00 00