Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny integrations-grunduddannelse – IGU

Der er langsomt ved at komme gang i IGU’en - den nye uddannelsesmulighed for flygtninge og familiesammenførte. Ordningen giver virksomheder mulighed for en bonus på op til 40.000 kr. for at hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked

IGU-ordningen giver virksomheder mulighed for at få en motiveret medarbejder, de kan lære op til de kompetencer, netop din virksomhed skal bruge. Der vil typisk være tale om medarbejdere, der har relevant erhvervserfaring fra deres hjemlande, men som har brug for at lære danske arbejdspladser at kende.

Varighed

IGU’en varer to år. I løbet af de to år skal flygtningen samlet set opkvalificeres i 20 uger. Undervisningen kan bestå af f.eks. virksomhedsrettede AMU-kurser, Hf-enkeltfag, voksenuddannelse og danskuddannelse. Deltagelsen i undervisningen koster ikke virksomheden noget, og når IGU’eren er på skole, skal han eller hun ikke have løn.

De 20 uger kan fordeles i løbet af de to år, så de passer med virksomhedens og medarbejderens behov. De resterende uger aflønnes IGU’eren efter de samme satser som en EGU-elev.

Bonus

Virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage en bonus på op til 40.000 kr. Halvdelen udbetales, når IGU-eleven har været ansat i seks måneder. Den anden halvdel udbetales, når IGU-forløbet er fuldført efter 2 år.

Kontakt din kommune eller jobcenter 

Din virksomheden kan henvende sig til det lokale jobcenter eller til Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350 eller på mail jobservicedanmark@star.dk, hvis man er interesseret i at ansætte en flygtning i en IGU-stilling.

Læs mere
Du kan læse mere om IGU-ordningen på Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside