Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny lov gør det nemmere at søge erstatning i konkurrencesager

De nye regler betyder, at det bliver lettere for forbrugere, virksomheder og myndigheder at søge erstatning i sager, hvor konkurrencereglerne er overtrådt. Læs hvad loven indebærer

Den nye lov kan fx bruges i sager, hvor en forbruger, en myndighed eller en virksomhed har betalt overpriser for deres varer eller tjenesteydelser på grund af karteldannelse og lignende.

Loven samler EU´s og de danske konkurrenceregler
Den nye konkurrenceerstatningslov samler alle regler om erstatning i sager om overtrædelser af konkurrencereglerne i én lov. Loven omfatter således erstatningskrav for overtrædelser af EU´s konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler.

Hvad betyder loven?

  • Konkurrencemyndighedernes afgørelser bruges i efterfølgende erstatningssag

  • Bevisbyrden, for at der foreligger et tab, lettes

  • Virksomheder, der overtræder loven, hæfter solidarisk

  • Betaling af renter sker fra det tidspunkt, tabet er indtrådt

  • Der kan ikke opnås indsigt i straflempelsesansøgninger

  • Bevisbyrden, for at andre end de direkte berørte har betalt en overpris, lettes

  • Der indføres særregler for forældelse.

Lovens ikrafttræden
Loven træder i kraft den 27. december 2016 og anvendes på erstatningskrav som følge af overtrædelser, der påbegyndes efter denne dato.

Fortsatte forbrydelser
Loven anvendes også på overtrædelser, der er påbegyndt før lovens ikrafttræden, og som fortsat finder sted efter den 27. december 2016 (såkaldte fortsatte forbrydelser). Dele af den nye lov anvendes på erstatningssøgsmål, der er indbragt for domstolene efter den 25. december 2014.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lov, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.

Mere information

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L21/som_vedtaget.htm#dok

Link til uddybende forklaring af den nye lov