Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny PCB grænseværdi

Miljø- og fødevareministeren indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan genbruges. Læs hvordan PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres

Stoffet PCB kan skade mennesker og miljø og blev forbudt at bruge i byggematerialer allerede i 1970'erne. Men stoffet findes stadig i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, hvor det var tilladt at bruge PCB. Det kan give problemer, når bygningerne rives ned, og materialerne skal bruges på ny.

Max. 2,0 mg PCB per kilo
Den nye grænseværdi, som er beskrevet i restproduktbekendtgørelsen, gælder for bygge- og anlægsaffald med et indhold på maximalt 2,0 mg PCB per kilo. Dette byggeaffald må benyttes til betinget anvendelse i fx knust tilstand under bygninger og anlæg, hvor folk ikke bor eller går på arbejde, fx under veje og stier. Oven på det knuste byggemateriale skal der lægges en tæt belægning, fx beton eller asfalt, som forhindrer PCB'en i at trække gennem belægningen, når det regner.

Grænseværdierne for PCB er således:

Koncentration

Klassificering

Vejledning om hvordan PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres

≥ 50 mg PCB/kg

Farligt affald

Destrueres på et forbrændingsanlæg, som har tilladelse til afbrænding af farligt affald, der indeholder PCB, eller deponeres underjordisk (i udlandet).

< 50 mg PCB/kg

Ikke-farligt forurenet affald

Bør som udgangspunkt destrueres på et forbrændingsanlæg, som har tilladelse til afbrænding af affald, der indeholder PCB. Kan deponeres, hvis affaldet er svært at håndtere på et forbrændingsanlæg (fx store mængder beton).

< 2,0 mg PCB/kg

Forurenet affald

Kan benyttes som bærelag under bygninger og anlæg, hvor der ikke gøres ophold, fx under stier og veje. Ikke under og i bygninger der benyttes som arbejdspladser og boliger.

Koncentrationen af PCB i affald bestemmes efter de retningslinjer, der er beskrevet i Dansk Standard, DS/EN 15308.