Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny retspraksis for graveskader

En graveentreprenør fik den 29. april 2016 rettens ord for, at han ikke skulle erstatte skader på et Telia-kabel, da Telias ledningsoplysninger var mangelfulde.

I 2013 fik entreprenøren gravetilladelse fra Århus Kommune og oplysninger fra Ledningsejerregistret (LER-registret) ved et gravearbejde for TDC i Århus midtby. Efter ledningsoplysningerne lå Telias kabler cirka 3 meter fra det sted, hvor entreprenøren skulle grave. Den 27. marts 2013 blev et af Telias kabler beskadiget under entreprenørens gravearbejde. Kablets placering stemte ikke overens med ledningsoplysningerne, men alligevel mente Telia, at entreprenøren var erstatningsansvarlig.

Rettens begrundelse

Både byretten og Østre Landsret fastslog, at det var ledningsejeren, der var forpligtet til at indberette nødvendige oplysninger til LER-registret om kablers placering. Ledningsejeren måtte derfor bære det fulde ansvar for, at ledningsoplysningerne var korrekte. Af byrettens begrundelse fremgik det også, at hvis der ikke er tilstrækkelige ledningsoplysninger om et konkret område, så er det ledningsejerens ansvar at vise, hvor kablerne er placeret. Entreprenøren havde derfor tilrettelagt gravearbejdet forsvarligt og var derfor ikke erstatningsansvarlig overfor Telia.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at henvende dig til Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

Læs udvidet tekst.