Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny støtteordning til energirenoveringer

Regeringen har netop lanceret en ny støtteordning, der skal hjælpe landets kommuner med energieffektivisering af bygninger. Kommuner og virksomheder kan søge støtte. Ansøgningsfrist er den 30. oktober 2016

Puljen er på 8,5 mio. kr. og giver støtte til aktiviteter, der udføres i partnerskaber mellem kommuner, grundejerforeninger, lejere, det lokale erhvervsliv m.fl. Der kan søges tilskud til et bredt udsnit af aktiviteter – for eksempel målrettede tilbud om energieffektivisering af bygninger og rådgivning til borgerne.

Lokale partnerskaber kan opnå støtte

Man kan søge om støtte til lokale partnerskaber. Et lokalt partnerskab er et samarbejde, der inddrager en eller flere kommuner, andre organisationer, erhvervsnetværk, virksomheder mv.

Støttens størrelse

Der kan søges om tilskud på op til 60 pct. af omkostningerne, dog maksimalt et beløb svarende til 200.000 euro eller ca. 1,5 mio. danske kroner.

Sådan søger du

Ansøgningen indsendes af én af det lokale partnerskabs deltagere, som påtager sig alle forpligtelser på vegne af partnerskabet. Ansøgningen skal ske gennem det ansøgningsskema, der ligger på http://sparenergi.dk/offentlig/bygninger/tilskud-til-partnerskaber under afsnittet Sådan søger I puljen.

Ansøgningsfrist

Puljen er åben for ansøgninger fra 1. september og frem til 30. oktober 2016 og administreres af Energistyrelsen.

Infomøde

Energistyrelsen holder desuden et informationsmøde den 19. september. Det er gratis og åbent for alle interesserede, og du kan tilmelde dig på http://sparenergi.dk/offentlig/bygninger/tilskud-til-partnerskaber under afsnittet Kom til infomøde.

Læs mere http://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/img/Vaerktoejer/puljedokumenter/partnerskaber-om-energieffektive-bygninger.pdf