Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny vejledning om køre- og hviletid

Færdselsstyrelsen har opdateret vejledningen til køre- og hviletids-reglen, så den præciserer begrebet ”materiel".

Reglerne er ikke ændret for håndværkerbiler
Udgangspunktet er fortsat, at kørsel med et køretøj, som inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til over 3,5 ton, er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Dog undtages kørslen fra køre- og hviletidsreglerne, hvis køretøjet inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til under 7,5 ton, og hvis:

  • Du transporterer materiel, udstyr og maskiner, som anvendes til dit erhverv
  • Transporten foregår inden for en radius af 100 km af virksomhedens adresse
  • Du, som fører af køretøjet ikke kun er ansat til at køre materialer og udstyr til virksomhedens forskellige byggepladser

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, er du først forpligtet til at have en fartskriver installeret, hvis køretøjet har en indregistreret totalvægt på 7,5 ton.

Vejledningens præcisering af begrebet materiel
Reglerne er som nævnt ikke ændret. Det betyder, at kørsel med materialer, hvor kørslen udføres af en fører, som ikke skal udføre arbejde med det gods, der transporteres, stadig vil være omfattet af køre- og hviletidsreglerne og kravet om fartskriver. Hvis fx mester kører mellem forskellige byggepladser og leverer materialer, er han omfattet af reglerne i det omfang, han ikke selv anvender materialerne på byggepladsen.

Den tidligere vejledning beskrev ikke, hvad der forstås med begrebet ”materiel”. Den opdaterede vejledning indeholder nu et afsnit, der præciserer, hvad der forstås ved begrebet ”materiel”.

Vejledningen præciserer, at maskiner, værktøj og materiel, som på en eller anden måde er nødvendig for udførelsen af førerens arbejde, naturligt er omfattet af begrebet ”materiel” i bestemmelsens forstand. Dette gælder også materialer, som transporteres som led i en håndværksmæssig fremstilling eller reparation. Det er således præciseret, at håndværksvirksomheders kørsel i forbindelse med afhentning af materialer og levering af det endelige produkt kan være undtaget for reglerne om fartskriver, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. 

Letvogne
Da reglerne ikke er blevet ændret, vil det stadig være en konkret vurdering, om letvogne er omfattet af køre- og hviletidsreglerne og kravet om fartskriver. Vurderingen foretages af Tungvognscentrene, som administrerer reglerne.      

Lovens ikrafttræden

Vejledningen træder i kraft fra 1. januar 2017.

Læs vejledning


Kontakt tungvognscentrene
Kontakt Tungvogncentret Øst på tlf.nr.: 46 35 14 48
Kontakt Tungvognscenter Nord på tlf.nr.: 72 58 98 49
Kontakt Tungvognscenter Syd på tlf.nr.: 76 28 14 44

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.