Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt lønreguleringstidspunkt for EUX-elevers løn

Uddannelsen af EUX-elever er ændret, og organisationerne har derfor aftalt at ændre tidspunktet for reguleringen af lønnen til EUX-elever. Ændringerne medfører en mindre besparelse for arbejdsgiverne

 

EUX-uddannelsen blev etableret i 2010 med det formål at tiltrække fagligt stærke elever med gode almene og boglige kundskaber til erhvervsuddannelserne. Efter fire år blev uddannelsen ændret for uddannelser, der skulle begynde efter 1. august 2015. 

Ændringerne i EUX-elevernes uddannelse har blandt andet medført, at 

  • EUX-uddannelserne på de håndværksværksmæssige uddannelser nu har en tidsmæssig udstrækning, der varierer fra 4 år og 1 måned til 4 år og 6 måneder.
  • EUX-elevernes skoleophold følger de almindelige erhvervsuddannelseselevers skoleophold, hvilket blandt andet vil sige 4 skoleophold.
  • EUX-uddannelserne afsluttes samtidig med de almindelige erhvervsuddannelser, hvilket vil sige sidste hverdagsfredag i marts måned eller sidste fredag i september måned.

Tidligere overenskomstbestemmelser 

I henhold til de tidligere overenskomstbestemmelser fulgte EUX-elever det pågældende fags elevlønninger, og lønnen reguleredes bagud fra afslutningen af 2. skoleophold eller uge 25 i afslutningsåret (dvs. typisk i slutningen af juni). Selve uddannelsen sluttede den 31. august. Læretid efter 2. skoleophold eller uge 25 til uddannelsens afslutning den 31. august aflønnedes med minimum mindstebetalingssatsen til voksne arbejdere. 

Den hidtidige EUX-uddannelse havde blot to lange skoleophold, og da uddannelsen altid sluttede den 31. august, betød det i realiteten, at virksomhederne skulle betale voksenløn i følgende periode: Resten af juni efter uge 25, juli og august, dvs. i alt lidt over 2 måneder.

 

Nye overenskomstbestemmelser 

Dansk Byggeri har nu aftalt, at EUX-elevers løn fortsat følger det pågældende fags elevlønninger, og at lønnen reguleres bagud fra bestemte datoer; henholdsvis fra 1. februar (når uddannelsen slutter sidste hverdagsfredag i marts) og 1. august (når uddannelsen slutter sidste fredag i september). 

Uddannelsen afsluttes efter de nye regler i slutningen af marts eller i slutningen af september, og da virksomhederne nu skal betale voksenløn efter 1. februar eller 1. august, betyder det i realiteten, at virksomheden højst skal betale voksenløn i følgende periode: Februar og marts eller august og september, dvs. højst i 2 måneder. 

Det betyder altså, at den periode, hvor satsen for fagets mindsteløn/minimalløn skal betales, er faldet fra lidt over 2 måneder til højst to måneder, hvilket efter Dansk Byggeris opfattelse er en mindre omkostningsforbedring for virksomhederne. 

 

Ikrafttrædelse 

De nye regler gælder for elever, der begynder uddannelsen efter 1. august 2015. Virksomheder og elever der begyndte uddannelsen før 1. august 2015 kan aftale at overgå til uddannelsen efter de ny bestemmelser i overensstemmelse med eventuelle overgangsordninger, som er fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan. 

Eventuelle spørgsmål til EUX-elever løn kan rettes til Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat på telefonnummer 72 16 00 00 eller på e-mail ags@danskbyggeri.dk