Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

OK2017 – så er startskuddet gået

Mere end 100.000 bygningsarbejdere og flere tusind virksomheder med milliarder i årlig omsætning skal have nye overenskomster i starten af det nye år. Læs om Dansk Byggeris forventninger til OK2017

Modernisering af overenskomsterne

Det er vigtigt, at overenskomsterne understøtter branchen – og ikke omvendt. Det betyder, at vores overenskomster bør understøtte modernisering og digitalisering i branchen. Det er også Dansk Byggeris ønske, at så meget som muligt lægges ud til lokal forhandling.

Fleksibilitet

Overenskomsterne bør indeholde en mulighed for lokalt at aftale overenskomstfravigende aftaler, som ikke skal godkendes i organisationerne. Særligt skal bestemmelserne om varierende ugentlig arbejdstid forenkles.

Elever

Dansk Byggeri mener, at overenskomsternes elevregler bør være ens. Der er i dag aftalt elevregler inden for de respektive fagområder. Bestemmelserne er i et vist omfang forskellige ligesom lønsatserne. Lønsatser skal ikke være medvirkende til uddannelsesvalg.

Udenlandsk arbejdskraft

Overenskomsternes fagretlige regler om 48-timers møder er effektive regler, der medvirker til at sikre ordnede forhold på byggepladserne. Det er fortsat Dansk Byggeris opfattelse, at det er et grundlæggende princip, at den enkelte virksomhed alene hæfter for sine egne forhold.

Arbejdsmiljø

Dansk Byggeri lægger stor vægt på, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så vi undgår arbejdsulykker og knækker ulykkeskurven. Der er behov for en indsats i forhold til bygherrer og rådgivere – og i forhold til den enkeltes ansvar.

Læs alt om OK2017