Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Overhold konkurrenceloven og undgå lånepriser

Lånepriser og konsortier har de seneste år været i fokus i bygge- og anlægsbranchen. Overtrædelse af reglerne i konkurrenceloven kan koste store bøder og i værste fald fængselsstraf. Har du styr på, om din virksomhed overholder reglerne?

Det er særligt reglen om ulovlig tilbudskoordinering, som har givet anledning til problemer i bygge- og anlægsbranchen og herunder særligt spørgsmål om konsortier og lånepriser.

Hvad er lånepriser?

Der er ingen officiel definition på begrebet ”lånepris”. Fænomenet dækker over den situation, hvor 2 virksomheder, som byder på samme opgave, deler hinandens beregning af kostprisen og samtidig har en intern forståelse om, at den ”lånende” virksomhed afgiver et bud på skrømt overfor bygherren. Det påvirker konkurrencen negativt, da bygherren tror, at han får flere reelle bud på opgaven, end det er tilfældet.

Lånepriser kan give hårde straffe

I 2013 blev der indført regler, som muliggjorde fængselsstraf for karteldannelse. Samtidig blev bødeniveauerne kraftigt forhøjet. Lånepriser er ulovlige og anses for et kartel, idet tilbudskoordinering er omfattet af konkurrencelovens definition på et kartel. Man risikerer derfor hårde straffe for lånepriser.

Få hjælp til at sikre din virksomhed

Dansk Byggeri tilbyder hjælp til at sikre din virksomhed mod overtrædelse af reglerne. Vi har både skriftligt materiale, som kan hjælpe dig i gang, ligesom vi tilbyder virksomhedsspecifikke kurser i konkurrenceret og compliance. Du kan finde mere information på vores hjemmeside www.danskbyggeri.dk eller kontakte juridisk afdeling på 72 16 00 00.

Hvad er et kartel?

Et kartel er en aftale mellem konkurrerende virksomheder, som vil begrænse konkurrencen. Kartellet handler om priser, markedsdeling, begrænsning af produktion eller salg, eller tilbudskoordinering.

Konkurrencelovens § 6

Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.