Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regler for udbetaling af feriepenge til brug i ferieåret 2016-2017

Læs her, hvad du skal være opmærksom på i forhold til udbetaling af medarbejdernes feriepenge til brug i ferieåret 2016-2017

I Dansk Byggeris timelønsoverenskomster er det mellem overenskomstparterne aftalt, at Feriekortordningen finder anvendelse. Det betyder, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indberette feriedata og udstede feriekort via Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) www.eferiekort.dk 

 

Hvad siger reglerne?

Først og fremmest skal medarbejderen holde ferie for at være berettiget til at få feriepenge udbetalt, med mindre der er tale om særlige situationer. Arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale feriepengene én måned før ferien holdes. En af fordelene ved Feriekortordningen er, at feriepengene forbliver i virksomheden indtil medarbejderen holder ferien. For medarbejdere, der ikke længere er ansat i virksomheden på ferietidspunktet, kan der ikke kræves attestation fra den nye arbejdsgiver på, at ferien holdes. 

Hvis feriekortet er sendt til medarbejderens e-Boks, skal medarbejderen anmode om at få sine feriepenge via e-Boks. Anvendes e-Boks ikke, skal der udstede et papirferiekort som medarbejderen selv udfylder og angive antallet af feriedage, som han eller hun skal holde. Hvis medarbejderen på ferietidspunktet modtager offentlig indkomst, som fx kontanthjælp eller arbejdsløsheds- eller sygedagpenge, skal feriekortet printes ud og underskrives af kommunen eller a-kassen. Det gælder også, når e-Boks anvendes. Ved overskydende ferie udsteder arbejdsgiver et restferiekort. 

 

Feriepengeinfo

På borger.dk kan medarbejderen få et samlet overblik over de feriepenge, som han har til gode. Den elektroniske model kaldes for Feriepengeinfo. Efter indførelsen af Feriepengeinfo pr. 1. januar 2015 er det fortsat obligatorisk at indberette ferie til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), når det drejer sig om timelønnede medarbejdere. 

ACF udveksler oplysninger med Feriepengeinfo, men når medarbejderen skal have feriepengene udbetalt, skal medarbejderen fortsat søge om at få udbetalt sine feriepenge i henhold til de regler, som gælder for ACF. Dvs. medarbejderen skal anmode om sine feriepenge via eBoks eller via det papirferiekort, som arbejdsgiver har udstedt. 

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk