Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Rod i udbudsmaterialet

Klagenævnet for Udbud gav den 27. september 2016 Dansk Byggeri medhold i, at Region Hovedstaden havde handlet i strid med tilbudsloven ved udbuddet af en række afværgeforanstaltninger på Kongevejen i Virum

I den konkrete sag havde Region Hovedstaden anvendt underkriterierne ”Referencer” og ”Økonomisk kapacitet” til at vurdere det økonomisk mest fordelagtige bud. Dette var en klar overtrædelse af tilbudsloven, da disse kriterier er udvælgelseskriterier og derfor alene kan bruges til vurdere den enkelte tilbudsgivers egnethed. De må altså ikke bruges til at vurdere den tilbudte løsning.

Sagen indbragt for Klagenævnet for Udbud

Dansk Byggeri valgte på den baggrund at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud, hvor påstanden lød, at Region Hovedstaden havde handlet i strid med tilbudslovens bestemmelser om ligebehandling og gennemsigtighed.

Afgørelse

Klagenævnet for Udbud nåede den afgørelse, at Region Hovedstaden havde benyttet udvælgelseskriterier, der var uegnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at udbudsmaterialet således var i strid med tilbudsloven. 

Læs afgørelse
Du kan læse afgørelsen her

Oprydning i dårligt udbudsmateriale
Sagen er desværre ikke et enestående eksempel på rod i udbudsmaterialet, og Dansk Byggeri har derfor et skarpt fokus på at få ryddet op i dårligt udbudsmateriale og få skabt en gennemsigtig tildelingsprocedure for entreprenører, der giver tilbud på offentlige opgaver.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til sagen, kan du henvende dig til Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.