Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan forebygger du faldulykker

Rod på byggepladsen, hullede færdselsveje og glatte underlag får de ansatte til at falde, og ulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén. Læs Arbejdstilsynets opgørelse om, hvor ulykkerne finder sted, og hvordan de kan forebygges

Én ud af fem alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen sker, når de ansatte falder, glider eller snubler. Det viser en opgørelse over de anmeldte alvorlige arbejdsulykker i perioden 2011-2014, som Arbejdstilsynet har udarbejdet.

Ulykker giver fravær og varige mén
Fra 2011-2014 er der sket 847 alvorlige ulykker i bygge og anlæg, fordi de ansatte falder, snubler eller glider. Selvom ulykkerne ofte virker banale, så er alle anmeldt med tre ugers fravær fra jobbet eller mere. Hertil kommer, at en del af ulykkerne giver varige mén.

Hvor går det galt?
De fleste af ulykkerne sker i brancherne tømrer-, murere-, VVS- og el-installationsforretninger. Her drejer det sig fx om følgende ulykker:

Murerforretninger:
• Udendørs – fx ved færden på glat underlag som sne og is
• Når der ’skydes genvej’ hen over oplagrede materialer og affald, fx fordi adgangsvejene ikke er anlagt hensigtsmæssigt
• På grund af glatte stilladser og mindre åbninger og kanter mellem stilladsdæk

Tømrerforretninger:
• Under arbejde - fx når der trædes i affald, fordi der ikke løbende ryddes op
• På færdselsveje - fx fordi de er glatte, hullede eller der ligger materialer eller spild
• Ved udstigning af maskiner samt ved nedstigning fra stiger – fx når der trædes ned i spild eller på ujævnt eller glat underlag

VVS-forretninger:
• Udendørs – fx færden på ujævnt underlag på byggepladsen
• Indendørs – fx på grund af åbninger i og mellem dæk

El-installationsforretninger:
• Udendørs – fx ved ujævnt, vådt, isglat underlag og på trapper
• Indendørs – fx ved niveauforskelle, kabelgrave, udsparingshuller og henlagte materialer
• Ved udstigning af bil – fx når der trædes ned i spild eller på ujævnt eller glat underlag

I alle brancher - ofte i forbindelse med at medarbejderne bærer værktøj og materialer på terræn og trapper.

Gode råd – sådan undgås faldulykker på jobbet

Til arbejdsgiveren:
• Orienter jer om bygherrens planlægning på byggepladser omkring etablering og vedligeholdelse af adgangsveje, trapper, belysning, glatføreberedskab mv. og vurder, om det er tilstrækkeligt til jer. Ved spjældarbejde, sørg for aftaler om dette med kunderne.
• Undgå at medarbejderne skal bære værktøj og materialer. Sørg for mekanisk transport helt frem til arbejdsstedet.
• Organiser, at der ryddes op og holdes orden på adgangsveje og arbejdssteder.
• Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte:
• Sig til og sig fra når adgangsveje, trapper, belysning og glatførebekæmpelsen ikke er i orden.
• Hold løbende underlaget, hvor der færdes og arbejdes, fri for værktøj, materialer og spild.
• Brug hjælpemidler til transport af værktøj og materialer helt frem til arbejdsstedet - undgå at bære ting.
• Skyd ikke genvej - brug de planlagte adgangsveje

Fakta
Opgørelsen af de anmeldte alvorlige arbejdsulykker i perioden fra 2011-2014 viser, at de tre typiske arbejdsulykker er:
1. Fald, gliden og snublen ved arbejde og færden på arbejdspladsen – ca. 22 % af de alvorlige ulykker (bygge og anlæg 21 %).
2. Akut fysisk overbelastning ved løft/træk/skub – ca. 22 % af de alvorlige ulykker (bygge og anlæg 23 %).
3. Fald fra højden – ca. 18 % af de alvorlige ulykker (bygge og anlæg 23 %).

Læs mere
Arbejdstilsynets hjemmeside: arbejdstilsynet.dk/snubleulykker
BAR bygge og anlæg: http://www.bar-oversigt.dk/fare-for-fald-og-snublen-i-samme-niveau

Få mere viden hos

Pressechef i Arbejdstilsynet, Jesper Tidemann, tlf. 72 20 93 94
Faglig medarbejder i Arbejdstilsynet Holger Delfs, tlf. 72 20 96 17