Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Seks anbefalinger til bedre fremme af international samhandel

Dansk Byggeri og Dansk Erhverv ønsker at bridrage til, at Danmark får et topmoderne og internationalt førende offentligt system til fremme for international handel. Det skal være på omgangshøjde med den skærpede konkurrencesituation, som danske virksomheder møder på verdensmarkedet

 

Den største vækstmotor for dansk økonomi har gennem de seneste år været eksporten, der udgør omkring 1.000 mia. kr. på årsbasis og dermed omkring halvdelen af det danske BNP.

 

Danmark er en åben økonomi med et lille hjemmemarked, og vi er dybt afhængige af at kunne handle nemt og gnidningsfrit med udlandet.

 

Når skabelsen af nye arbejdspladser og den økonomiske vækst er så afhængig af udenrigshandlen, er det vigtigt, at de statslige, skattefinansierede ordninger, der skal fremme danske virksomheders internationalisering, fungerer optimalt. Men det gør det ikke over hele linjen i dag, som Dansk Byggeri og Dansk Erhverv konstaterer ud fra den feedback, der løbende kommer fra erhvervslivet.

 

Seks anbefalinger

Derfor er der identificeret følgende seks anbefalinger til indretningen af fremtidens offentlige system til fremme af international handel og internationalisering i Danmark: 

  • Importfremme bør integreres som et nyt strategisk prioritetsområde for Eksportrådet
  • Rammevilkårene for serviceeksporten bør forbedres. For eksempel vil en bedre gensidig anerkendelse af kvalifikationer gøre det nemmere at for serviceudbydere at sælge deres serviceydelser i udlandet - fast eller midlertidigt
  • Når der skal prioriteres mellem fjerne vækstmarkeder og europæiske nærmarkeder med mere moderate vækstudsigter, bør Eksportrådet se mere på markedsvolumen og faktisk efterspørgsel efter danske spidskompetencer
  • ”Global Public Affairs” (GPA) bør opprioriteres til gavn for hele erhvervslivet
  • Indtjeningskravet bør afskaffes for Eksportrådet
  • Penge, der gives som erhvervsstøtte, bør følge virksomheden

 

Læs nærmere om anbefalingerne og deres baggrund her:

Dansk Erhverv og Dansk Byggeris politikpapir "Fremme af vækst via international samhandel" (PDF)

Kontakt

Henriette Thuen
Afdelingschefhtu@danskbyggeri.dk72160283 / 40984130International afdeling