Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Søg tilskud til efteruddannelse

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond yder tilskud til efteruddannelse. Læs hvordan I kan søge tilskud til medarbejdernes kurser og efteruddannelse

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond administreres af PensionDanmark. Jeres virksomhed kan søge tilskud direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. På hjemmesiden kan I samtidig finde en liste over alle kurser, som jeres virksomhed kan søge tilskud til. Herudover kan I finde information om satserne på tilskuddet.

Har jeres virksomhed søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser? Så skal I ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra fonden. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får I en mail, hvor I gøres opmærksomme på, at I også kan få tilskud fra fonden.

Læs mere her
Husk at betale til fondene i uge 34

Alle Dansk Byggeris medlemsvirksomheder modtager desuden i uge 34 en opkrævning til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond samt til de øvrige fonde, som PensionDanmark Uddannelsesfonde opkræver til. Sidste frist for indbetaling til fonden er den 14. september. Opkrævningerne til fonden sker halvårligt.

Pr. 1. april 2016 opkræver PensionDanmark 0,40 kr. pr. time pr. medarbejder pr. år til fonden. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensions-bidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2016 vil blive sendt ud i februar 2017.