Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Udlejningsejendomme undtages fra kravet om byggeskadeforsikring

Der stilles ikke længere krav om, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme

Den 1. juli 2016 trådte nye regler om byggeskadeforsikringen i kraft. Med ændringen undtages ejendomme, som skal anvendes til udlejning, fra den ellers lovpligtige byggeskadeforsikring. Dette har længe været et ønske fra Dansk Byggeri, som igennem længere tid har haft dialog med Trafik- og Byggestyrelsen om forslaget.

Hvornår gælder undtagelsen fra?

Undtagelsen gælder for de byggerier, der søges om byggetilladelse til efter 1. juli 2016. Det betyder, at hvis der er søgt om byggetilladelse før 1. juli 2016, vil ejendommen fortsat være omfattet af kravet om byggeskadeforsikring, selvom byggeriet først færdigmeldes efter 1. juli 2016.

Erklæring om en ejendom som skal anvendes til udlejning

Når der søges om byggetilladelse til opførelse af en udlejningsejendom, skal ansøgeren underskrive en tro- og loveerklæring om, at der er tale om en ejendom som skal anvendes til udlejning.

Denne erklæring kan hentes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Hvis ejendommen sælges som ejer- eller andelsbolig

I forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet, skal der tinglyses en tidsbegrænset servitut om, at såfremt ejendommen sælges som en ejer- eller andelsbolig indenfor en 10-årig periode, efter byggeriet er færdigmeldt, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring på hele ejendommen. Dette gælder også selvom, kun enkelte boligenheder i udlejningsejendommen sælges fra.

Vil du vide mere?

Trafik- og Byggestyrelsen hjemmeside kan du finde læse mere om de nye regler.