Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vejmarkeringskonsortium var ulovligt

I 2015 afgjorde Konkurrencerådet, at LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark overtrådte konkurrencereglerne, da de indgik en konsortieaftale på vejmarkeringsområdet. Den afgørelse har Konkurrenceankenævnet netop bekræftet. Læs om afgørelsens betydning

Nærmere om sagen

På tidspunktet for udbuddet var de to selskaber henholdsvis størst og næststørst indenfor vejmarkering i Danmark. Opgaven, de afgav tilbud på, vedrørte afmærkning af kørebaner i tre distrikter i Danmark - nemlig Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden, i perioden 2014-2017. Det var muligt at afgive bud på distrikterne enkeltvis samt at afgive et samlet tilbud på alle 3 distrikter.

Under sagen i Konkurrenceankenævnet gjorde virksomhederne gældende, at det var nødvendigt at byde på alle 3 distrikter samlet for at have en chance for at vinde konkurrencen. Virksomhederne mente i det konkrete tilfælde, at samarbejdet var nødvendiggjort, fordi ingen af virksomhederne ville kunne løfte opgaven selv.

Der var dog andre virksomheder i konkurrencen, som alene afgav tilbud på enkelte distrikter. Og udbudsmaterialet krævede da heller ikke, at bydende virksomheder skulle give bud på alle tre opgaver for at kunne være med.

Konkurrenceankenævnets afgørelse

Konkurrenceankenævnet vurderede, at eftersom udbudsmaterialet ikke indeholdt krav om, at man skulle byde på alle 3 distrikter, var samarbejdet mellem de 2 virksomheder objektivt set unødvendigt. Konkurrenceankenævnet undlod derfor at tage stilling til, om virksomhederne kunne have løftet den samlede opgave hver for sig.

Afgørelsens betydning

Afgørelsen er med til at kaste lys over hvilke overvejelser, virksomheder bør gøre sig forud for et konsortiesamarbejde.

Afgørelsen betyder, at vurderingen af, om virksomheder potentielt set skal anses som konkurrenter, i høj grad afhænger af udformningen af udbudsmaterialet i den konkrete sag.

Desuden betyder afgørelsen, at man som virksomhed må forsøge at vurdere, om konsortiedeltagerne hver især objektivt set kunne have budt på opgaven selv fremfor at fokusere på, om man rent faktisk havde tænkt sig at byde på opgaven selv, hvis konsortiesamarbejdet ikke blev indgået. I den vurdering bør man inddrage mulighederne for at opgradere sin maskinpark eller udvide medarbejderstaben som et alternativ til et samarbejde med en potentiel konkurrent. Slutteligt er det en god idé for den enkelte virksomhed at overveje, hvordan konkurrencefeltet ser ud henholdsvis med og uden konsortiesamarbejdet.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til Konkurrenceankenævnets afgørelse, er du velkommen til at kontakte Juridisk afdeling på tlf. 72 16 00 00. Se i øvrigt mere om hvad Dansk Byggeri kan tilbyde din virksomhed i forhold til overholdelse af konkurrenceloven på www.danskbyggeri.dk.