Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vurdering af afgørelser om sygedagpengerefusion

I Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat kan vi hjælpe med at vurdere afgørelser fra kommunen i sager om sygedagpengerefusion

Hos Dansk Byggeri har alle medlemmer mulighed for at få hjælp til fx vurdering af klagesager. Hvis du har søgt om sygedagpengerefusion hos kommunen og ikke mener, at kommunens afgørelse er rigtig, kan Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri hjælpe med at vurdere afgørelsen.

Arbejdsgiversekretariatet har hjulpet andre
Dansk Byggeri har før hjulpet medlemmer med klagesager over sygedagpengeafgørelser. Det skete blandt andet i en sag, hvor en medarbejder fik en knæskade. Her vurderede kommunen efter tre måneder, at medarbejderen kunne tage andet arbejde, der ikke belastede knæet, og at der derfor ikke var grundlag for at udbetale sygedagpenge.

Klagede til Ankestyrelsen
Virksomheden indgav en klage til Ankestyrelsen, der ændrede afgørelsen. Styrelsen vurderede, at kommunen kunne have fraveget hovedreglen om at vurdere sygemeldingen på et bredere grundlag efter tre måneder. De lagde vægt på, at medarbejderen var i behandling med fysioterapi og mente derfor, at medarbejderen burde kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejde inden for en periode på ca. to måneder. Hensynet til at kunne bevare ansættelsesforholdet var så vigtigt, at den brede vurdering kunne fraviges.

Kontakt
Du kan henvende dig til Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00.