Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2017

  10-07-2017

  Aflønning af kontorelever

  Efter sommerferien starter de fleste elever på deres uddannelsesaftaler. Læs mere om, hvordan kontorelever skal aflønnes, her

  10-07-2017

  Lempelse af kravene til eftersyn på el-håndværktøj

  Den 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om vedligeholdelse af elektrisk materiel i kraft. Der er ikke længere krav om, at el-håndværktøj skal efterses hvert halve år

  05-07-2017

  Udbudsret på 60 minutter

  Har du styr på, hvad der er nyt, og hvad der er uændret i den nye udbudslov fra 2016? Se eller gense Dansk Byggeris webinar om udbudsret online

  05-07-2017

  Flere praktikpladser til tømrer- og murerelever

  Flere elever i bygge- og anlægsbranchen har fået en praktikplads i år. Læs mere om den gode nyhed her

  03-07-2017

  BR15 er ændret

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer Bygningsreglementet (BR15). Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2017. Læs mere her

  29-06-2017

  Gældende lønsatser i Norge

  I bygge- og anlægsbranchen i Norge er mindstelønnen lovbestemt og vigtig på grund af kædeansvar. Her kan du se de gældende satser.

  28-06-2017

  Skybrud og hjemsendelse

  Hvis der er skybrud, og arbejdet må stoppes, kan du sende dine medarbejdere hjem. Læs om reglerne og download hjemsendelsesblanket. Du kan også anbefale dine kunder et gratis klimatilpasningstjek.

  26-06-2017

  Byg Garanti er sat op

  Dækningssummen på Byg Garanti hæves til 150.000 kr. den 1. juli 2017.

  26-06-2017

  Præcisering: Færre syn fra 1. januar 2018

  Lempelsen af kravene om syn på dumpere med nummerplader og andre indregistrerede motorredskaber træder først i kraft den 1. januar 2018.

  26-06-2017

  Medlemskontingent nedsættes

  Dansk Byggeri sætter kontingenterne ned. Se hvad det betyder for medlemmerne.