Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AES-bidragssatser for 2017 er nu klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) opkræver bidrag og udbetaler erstatning, hvis en lønmodtager bliver ramt af en erhvervssygdom. Ordningen finansieres af Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere

Sammen med forsikringsbidraget til AES opkræves en såkaldt arbejdsskadeafgift. Afgiften er pålagt alle danske virksomheder og er høj for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, fordi forsikringsbidraget og afgiften er udregnet via antallet af ulykker og erhvervssygdomme i branchen.

Satser for byggeri og anlæg
Dansk Byggeris medlemmer er hovedsageligt omfattet af nedenstående branchekoder. Øvrige branchekoder kan ses på www.virk.dk

 

Hvad er en erhvervssygdom?
En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen skal være anerkendt af medicinsk forskning.

 

Arbejdsskadestyrelsen afgør sagerne
Arbejdsskadesstyrelsen står for hele sagsbehandlingen og afgør med lægefaglig bistand, om medarbejderen har ret til erstatning.

 

Dansk Byggeri er imod
Dansk Byggeri er imod den årlige arbejdsskadesafgift, da den ikke bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Afgiften udregnes på baggrund af antallet af arbejdsskader i en hel branche og fordeles på virksomhederne efter antallet af medarbejdere. Det betyder, at en virksomhed, der gør en stor indsats for arbejdsmiljøet, stadig skal betale samme afgift som virksomheder, der intet gør for sikkerhed og sundhed.

Den nuværende måde at fastlægge afgiften på giver intet økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og er alene en øget udgift for virksomhederne. Dansk Byggeri arbejder fortsat på at fjerne afgiften og for en reform af arbejdsskadesområdet.

 

Kontakt
Spørgsmål om dette nyhedsbrev kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsmiljø på 7216 0000