Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aflønning af kontorelever

Efter sommerferien starter de fleste elever på deres uddannelsesaftaler. Læs mere om, hvordan kontorelever skal aflønnes, her

Lovgivning
Elevers løn skal mindst udgøre den løn, som er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 55.

Denne formulering betyder, at aflønning af elever skal ske i overensstemmelse med overenskomster indgået mellem de uddannelsesansvarlige organisationer.

De uddannelsesansvarlige organisationer
På kontorområdet er de uddannelsesansvarlige organisationer Dansk Erhverv og DI.

Hvis virksomheden allerede har tiltrådt HK-overenskomsten
Hvis et medlem af Dansk Byggeri har tiltrådt Dansk Byggeris HK-overenskomst, er det dog uafklaret, om man kan vælge at aflønne efter denne overenskomst.

De afsagte domme tyder dog på, at der også i disse tilfælde skal vælges mellem DI's eller Dansk Erhvervs elevregler.

Hvis virksomheden ikke har tiltrådt Dansk Byggeris HK-overenskomst, skal eleven aflønnes enten efter Dansk Erhvervs elevafsnit eller efter DI's elevafsnit i HK-overenskomsten.

DI eller Dansk Erhverv?
I visse efterbetalingssager henviser HK til Dansk Erhvervs overenskomst, som ifølge HK er den mest udbredte.

Dansk Byggeri anbefaler
Dansk Byggeri anbefaler at aflønne efter enten DI's eller Dansk Erhvervs funktionæroverenskomst, indtil der er skabt klarhed over praksis på området.

Det er også vigtigt at blive enig med eleven om, hvilken af overenskomsterne, der skal vælges. Den valgte overenskomst skal indføjes i uddannelsesaftalen.

Hvad er forskellen?
Nedenstående oversigt sammenligner elevbestemmelserne i de tre overenskomster, som er indgået af Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og DI sammen med HK.

Pension
I oversigten kan man se, at det særligt er vedrørende pension, at der er store forskelle.

Ifølge Dansk Byggeris overenskomst skal der ikke betales pension til elever i modsætning til Dansk Erhverv og DI’s overenskomster, hvor også elever har ret til pension.

Sammenligning af elevbestemmelser
Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk