Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

Antallet af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage ændres den 1. juli 2017. Se hvor mange ledighedsdage du skal betale.

I dag skal virksomheden betale én ledighedsdag ved arbejdsophør og hjemsendelse ved ansættelser op til tre måneder. Og virksomheden skal betale for tre ledighedsdage for ansættelsesforhold over tre måneder.

To ledighedsdage
Folketinget har besluttet, at virksomheden fremadrettet kun skal betale to ledighedsdage (1. og 2. ledighedsdag) uanset ansættelsens længde. Ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Dagpenge
Efter 1. og 2. ledighedsdag kan den ledige få dagpenge fra A-kassen, hvis den ledige opfylder betingelserne for dagpenge.

Øvrige betingelser
Der er ikke sket ændringer i de øvrige betingelser. Det er stadig en betingelse, at den ledige er medlem af en A-kasse. Og den ledige skal have været beskæftiget i 74 timer de seneste 4 uger for, at virksomheden skal betale 1. og 2. ledighedsdag.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk