Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beskyttes almene boligorganisationer som forbrugere?

Der hersker tvivl i branchen om, hvorvidt almene boligorganisationer beskyttes som forbrugere. Dansk Byggeri har fået en ekspert i forbrugerret til at vurdere spørgsmålet.

I foråret udsendte et advokatfirma en ældre kendelse fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Kendelsen var fra 2014 og kom frem til, at en almen boligorganisation, der havde indgået en aftale med en entreprenør om udførelsen af en tagentreprise, måtte anses for forbruger.

Usikkerhed om almene boligorganisationer
Udsendelsen pustede til den usikkerhed, der hersker vedrørende almene boligorganisationer. Hvis en almen boligorganisation anses for forbruger, kan entreprenøren fx ikke på forhånd lave en bindende aftale med boligorganisationen om voldgift. En voldgiftsklausul binder nemlig kun en forbruger, hvis den er aftalt i forbindelse med en aktuel tvist. Også på andre punkter er forbrugere beskyttet abindende for boligorganisationen f lovgivningen, så det har stor betydning for entreprenørens retsstilling, om almene boligorganisationer anses for forbrugere eller ej.

Dansk Byggeris opfattelse
Det er Dansk Byggeris opfattelse, at langt de fleste almene boligorganisationer ikke kan anses for forbrugere, da de har en professionelt drevet organisation.

Ekspertvurdering
For at hjælpe vores medlemmer, har Dansk Byggeri fået en anerkendt forbrugerretsadvokat, Sonny Kristoffersen, til at vurdere spørgsmålet i et notat. Ifølge notatet kan en almen boligorganisation ikke anses for forbruger, hvis der fx er tale om en større almen boligorganisation eller en boligorganisation med en professionelt drevet organisation.

Læs ekspertvurdering

 
Hvad skal vi gøre fremover?
Der er ingen garanti for, at en voldgiftsret eller anden instans kommer til samme resultat. Dansk Byggeri anbefaler derfor, at entreprenøren altid overvejer foreningers retsstilling, så entrepriseaftalen kan tage højde for spørgsmålet.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf.: 72 16 00 00.