Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

BR15 er ændret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer Bygningsreglementet (BR15). Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2017. Læs mere her

De væsentlige ændringer omfatter bestemmelser om:

  • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
  • Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse
  • Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og institutionsboliger
  • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
  • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
  • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
  • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
  • Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
  • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug
  • Præcisering af krav til kedler til fast brændsel.

Enfamiliehuse
Forslaget om afskaffelse af niveaufri adgang til enfamiliehuse revideres, så der fremadrettet vil være krav om forberedelse til niveaufri adgang ved mindst én yderdør i adgangsetagen for fritliggende enfamiliehuse, så der i nødvendigt omfang kan etableres niveaufri adgang på et senere tidspunkt.

Det skal her understreges, at lempelsen alene er gældende for fritliggende enfamiliehuse.

Øvrige ændringer
De øvrige forslag i bekendtgørelsen består med mindre ændringer. 

Læs bekendtgørelsen her
Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2017.

Mere information
Hvis du vil vide mere om ændringerne til BR 2015, kan du henvende dig til Niels Strange, Chefkonsulent - Erhvervs- og brancheservice, på telefon 72 16 01 94.

Du kan også kontakte øvrige medarbejdere i afdelingen på tlf. 72 16 00 00