Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygningsreglement 2018

Bygningsreglement 2018 forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Læs her om ny struktur i BR 2018, overgangsperiode, vejledninger og informationsmøder.

Bygningsreglement 2018 og certificeringsbekendtgørelsen er nu sendt til EU. Dermed starter en periode på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre lande har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne. Det betyder, at BR 2018 forventes at være godkendt medio december 2017 med endelig ikrafttræden den 1. januar 2018.

Overgangsperiode
Der vil være en overgangsperiode frem til den 30. juni 2018, hvor man, sammen med BR 2018, fortsat kan anvende BR 2015 som grundlag for den fortsatte projektering samt ansøgning om byggetilladelse.  

Emneopdeling
Med udkastet til BR 2018 lægges der op til en strukturel ændring af det gældende bygningsreglement. Den hidtidige kapitelinddeling er afløst af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger.

Læs mere om bekendtgørelsen
Vejledninger
Samtidig med offentliggørelsen af BR 2018 i december bliver der frigivet en række vejledninger, op imod 30 stk. De skal uddybe og vejlede i forståelse af de tilhørende kravtekster i bygningsreglementets enkelte afsnit. Vi forventer, at Dansk Byggeri bliver involveret i arbejdet med udarbejdelsen af vejledningerne.

Informationsmøder
Dansk Byggeri vil holde en række informationsmøder i regionerne rundt i landet med fokus på den nye struktur i BR 2018, den tilhørende certificeringsordning samt de seneste revisioner af BR 2015, der kom med pr. 1. juli 2017. Vi orienterer om møderne snarest.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til BR 2018 samt ændringer i BR 2015, kan du kontakte:

  • Chefkonsulent Niels Strange, tlf.: 72 16 01 94
  • Konsulent Torben Hessing-Olsen på tlf.: 72 16 01 95