Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

DA-Barsel: Forhøjede refusionssatser og bidrag til fonden

Fra og med den 1. oktober 2017 stiger refusionssatserne og bidraget til DA-Barsel. Satsændringerne er en konsekvens af overenskomstfornyelsen 2017.

Som en konsekvens af bl.a. overenskomstfornyelsen 2017 har det været nødvendigt af forhøje bidraget til DA-Barsel. Samtidig er refusionssatserne blevet forhøjet, således at der fremover kan opnås et højere refusionsniveau ved medarbejderes fravær på grund af orlov i forbindelse med fødsler.

 

Bidraget til DA-Barsel pr. 1. oktober 2017:

Det årlige bidrag til DA-Barsel forhøjes fra og med 4. kvartal 2017 fra 600 kr. pr. år pr. fuldtidsansat medarbejder til 875 kr. pr. år pr. fuldtidsansat medarbejder.

Der er ikke sket ændringer i proceduren for indberetning og betaling. Det forhøjede bidrag fra og med 4. kvartal 2017 forfalder derfor pr. 1. januar til betaling 20. januar 2018.

Alle lønservicebureauer er af DA-Barsel orienteret om ændringerne. Derudover modtager alle medlemsvirksomheder et brev om satsændringen direkte fra DA-Barsel.

 

Refusionssatser pr. oktober 2017:

Fra og med 4. kvartal 2017 forhøjes satserne til følgende beløb:

  • Graviditets- og fædreorlovsperioden, maks. 180,12 kr.
  • Barselsorlovsperioden, maks. 188,62 kr.
  • Forældreorlovsperioden, maks. 199,99 kr.

I ovennævnte beløb indgår dagpenge fra Udbetaling Danmark. DA-Barsel udbetaler derfor forskellen mellem dagpengesatsen og den beregnede refusion pr. time.

 

Uændrede procedurer:

Det er alene satserne, der er ændret.

Proceduren for indberetning, betaling og refusionsansøgning er uændret.

 

Læs mere

www.dabarsel.dk