Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den nye markedsføringslov og ansættelsesforhold

Den nye markedsføringslov trådte i kraft 1. juli 2017. Lovændringen får betydning for henvisninger i ansættelseskontrakter eller andre dokumenter. Se her, hvilken betydning, det har for din virksomhed og dine ansatte

Lovgivningen
Den nye markedsføringslov skal være med til at støtte effektiv konkurrence ‎og sikre gode forbrugerforhold.

Loven indeholder nye bestemmelser, ligesom bestemmelser i den hidtidige markedsføringslov får nye paragrafnumre og enkelte justeringer i ordlyden.

Ansættelsesforhold
Lovændringen får betydning for ansættelseskontrakter og andre dokumenter, som indeholder henvisninger til de hidtidige bestemmelser i markedsføringsloven.

Ændringer
Markedsføringsloven sikrer arbejdsgiveren mod medarbejderes (herunder også fratrådte medarbejderes) ‎uretmæssige udnyttelse af arbejdsgivers erhvervshemmeligheder. 

  • Den gamle markedsføringslovs § 19 om forbuddet mod uretmæssig brug af ‎erhvervshemmeligheder er videreført i den nye lov som § 23 med enkelte sproglige ændringer. Betegnelsen ”virksomhed” er ‎erstattet af betegnelsen ”erhvervsdrivende”. Der er dog ikke tilsigtet ændringer i ‎retstilstanden.
  • Den gamle markedsføringslovs § 1, stk. 1 om god markedsføringsskik videreføres som § 3, stk. 1, i den nye ‎lov.‎

Dansk Byggeri anbefaler
Arbejdsgiver bør justere eventuelle ‎henvisninger til markedsføringsloven i standardansættelsesaftaler samt andre ansættelsesretlige dokumenter, så som personalehåndbøger.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk