Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vinterbekendtgørelsen: Entreprisearbejder i vinterperioden

Det er sæson for vinterarbejde, men er du opmærksom på vinterbekendtgørelsen? Læs om entreprenørens og bygherrens pligter og hvor du kan få rådgivning.

Vinterbekendtgørelsen gælder for disse bygge- og anlægsarbejde, der udføres i perioden fra den 1. november til den 31. marts, også kaldet vinterperioden.

  • Ny-, om- eller tilbygning på 500 m2 bruttoetageareal eller mere, herunder bebyggelser, der omfatter en flerhed af bygninger på samlet 500 m2 bruttoetageareal eller mere
  • Alt indendørs arbejde, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt
  • Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over fire millioner kroner eksklusive moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder.

Hvis vinterbekendtgørelsen gælder, skal du blandt andet være opmærksom på følgende:

Entreprenørens pligter
Entreprenøren har pligt til at holde arbejdet i gang i vinterperioden med normal arbejdsindsats (også kaldet videreførelsespligt). Derudover skal entreprenøren sørge for, at der ikke sker skade på materialer og konstruktioner på grund af vintervejret.

Entreprenøren fritages fra sin videreførelsespligt, hvis arbejdet, på trods af sædvanelige vinterforanstaltninger (både årstidsbestemte og vejrligsbestemte), ikke kan holdes i gang. Her tales i så fald om, at ”ulempegrænsen” er nået.

Bygherrerens pligter   
Bygherren har som udgangspunkt pligt til i sit udbudsmateriale at beskrive og planlægge arten og omfanget af de vinterforanstaltninger (både årstidsbestemte og vejrligsbestemte), som vurderes nødvendige for det pågældende arbejde.

Bøde og betaling
Hvis entreprenøren eller bygherreren overtræder sine pligter, straffes det med bøde.

Vinterbekendtgørelsen regulerer ikke spørgsmålet om, hvem der skal betale for vinterforanstaltninger. Det spørgsmål bliver afgjort ud fra aftalen mellem entreprenøren og bygherreren. 

Rådgivning
Dansk Byggeri har en aftale med Teknologisk Institut om, at medlemmer af Dansk Byggeri kan få gratis telefonvejledning om vinterbyggeri fra instituttets vinterkonsulenter.

Teknologisk Institut har åbent for telefonrådgivning i tidsrummet 8.00–17.00 på alle hverdage og kan kontaktes på 72 20 22 30.

Se vinterkonsulenterne hjemmeside med nærmere oplysninger om vinterbyggeri 
Kontakt
Har du spørgsmål til vinterbekendtgørelsen, eller hvordan du som entreprenør er stillet juridisk ved udførelsen af entreprisearbejder i vinterperioden, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.