Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få 25.000 kr. for ekstra lærling

Virksomhederne får 25.000 kr. i præmie, hvis de uddanner flere lærlinge end i de foregående tre år. Og VEU-godtgørelsen sættes op fra 80 % til 100 % af dagpengesatsen. Læs mere om aftalen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag den 29. oktober 2017 en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse i de kommende år, hvor kampen om arbejdskraften skærpes. Aftalen dækker perioden 2018-2021 og indeholder initiativer for knap 2,5 mia. kr. Aftalen falder godt i tråd med det Dansk Byggeri har arbejdet for og indeholder en lang række initiativer, der skal styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse.

Praktikpladspræmie
Fra 2018 får virksomheder 25.000 kr. i præmie, hvis de uddanner flere lærlinge end i de foregående tre år. Det vil få flere virksomheder til at tage en lærling.

VEU-godtgørelsen øges
Det bliver billigere at få efteruddannet medarbejderne i fx sikkerheds- og certifikatuddannelser. VEU-godtgørelsen sættes nemlig op fra 80 % til 100 % af dagpengesatsen til medarbejdere, der er på AMU-kurser. Og samtidig bliver det både lettere og billigere at give medarbejdere, der har behov for det, et løft i basale læse- og skrivefærdigheder, der er afgørende i en tid med øget digitalisering.

Læs mere om trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.